Úvod Základní škola Zápis do první třídy

Zápis do první třídy

oznámení o zápisu /getFile/id:12365/ZÁPIS ZŠ_2021.pdf

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů, organizace  zápisu je nastavena tak, aby umožňovala distanční průběh od začátku do konce a zároveň vycházela vstříc individuálním podmínkám jednotlivých rodin. 

Zápis budoucích prvňáčků proběhne elektronicky prostřednictvím odkazu, který bude přístupný na našich stránkách 1.4.2021 v 8:00. V době od 1. dubna do 15. dubna do 16:00 hod. je třeba, aby zákonný zástupce dítěte vyplnil el. žádost o přijetí nebo elektronickou žádost o odklad školní docházky. Mělo-li dítě odklad školní docházky v loňském roce, podává rodič žádost o přijetí dítěte znovu v letošním roce.

Podle zákona mohou rodiče doručit žádost o přijetí dítěte do datové chránky školy ID: 5svmqz8, e-mailem s elektronickým podpisem na adresu reditelka@skola-straz.cz, poštou nebo osobním podáním v nejnutnějších případech po předchozí telefonické dohodě tel.č. 602 117 687 ve škole dne 15. 4.2021 od 8:00 do 12:00 hodin v kanceláři sekretářky. Pokud přihlášku pošlou např. e-mailem bez elektronického podpisu, musí ji do pěti dnů ve škole ještě potvrdit, jinak ji zařízení nebere v potaz. Prosíme rodiče, aby přihlášku neposílali doporučeně. Součástí žádosti je kopie rodného listu dítěte.

Při žádosti o odklad školní docházky je třeba doložit k žádosti kopii rodného listu dítěte, kopii stanoviska odborného lékaře nebo klinického psychologa a kopii posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské zařízení.

Bližší informace na stránkách školy www.skola-straz.cz,telefonické dotazy: ředitelka školy 731 177 625, zást.ředitelky 724 260 162, sekretářka 602 117 687