Projekty

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Projekt je inspirován především obsahem naší pravidelné činnosti v tělocvičných jednotách, jeho záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

Naše MŠ se účastní programu OP JAK. Z těchto prostředků je hrazeno vzdělávání pedagogů, školní asistent, inovativní vzdělávání dětí v MŠ a odborně zaměřená setkávání.

OPJAK (jpg)