Úvod Mateřská škola Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče, upozorňujeme, že do 14. 4. probíhá elektronický zápis do ZŠ pro děti narozené do 31.8.2015 a děti s odkladem školní docházky. Na webových stránkách školy najdete veškeré informace.

 

Online besedy nejen pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče, nabízíme vám cyklus besed nejen pro rodiče budoucích prvňáků, v případě vašeho zájmu se přihlaste zde: 

Cyklus besed "O škole před školou nejen pro rodiče budoucích prvňáků"

Je moje dítě zralé na školu? Jak připravit dítě i celou rodinu na vstup do školy? Půjde mu učení? Naučili jsme ho toho dost? Nebo málo? Najde si ve škole kamarády? Jak zvládne nároky školy na pozornost a soustředění? Bude umět respektovat autoritu učitele? Nebude mu celý den ve škole smutno? Naučí se vycházet s ostatními dětmi? 

Beseda se školní speciální pedagožkou a rodinnou terapeutkou nad otázkami, které si občas klade většina rodičů.

 1. Máme doma předškoláka – charakteristika předškolního období dítěte z hlediska vývojové psychologie. Na jaké úrovni je myšlení, pozornost, paměť, fantazie, řeč, jak vnímá dítě sebe a své okolí.
 2. Je naše dítě připravené na školu? - Jak vypadá velký vývojový krok od hry k učení.

 3. Hravě do školy - Jak můžeme doma s dětmi hravou formou rozvíjet funkce důležité pro čtení, psaní, počítání.

 4. Spolu to zvládneme - Co může rodina udělat pro to, aby se dítěti ve škole dařilo a bylo spokojené?

 5. Hranice a svoboda ve výchově - Jak nastavovat dětem hranice a zároveň zachovat jim (i sobě) svobodu? Jak a čím vést děti k přiměřené samostatnosti a zodpovědnosti? Jak si najít vlastní cestu ke zdravému rodičovství navzdory zaručeným radám a návodům, které se na nás valí?

 6. Digitální technologie aneb dobrý sluha - špatný pán - Jaké místo chceme dát digitálním technologiím v životě našich dětí ( a naší rodiny) a jak být dětem užiteční na cestě virtuálním světem?

Témata na sebe navazují a tvoří komplexní celek, není však podmínkou účastnit se všech besed. Besedy probíhají online vždy od 16 do 18 hodin. Přihlásit se na jednotlivé besedy můžete na webových stránkách školy v sekci Informace pro rodiče. Přístup k besedám bude vždy 10 minut před zahájením tj. v 15,50 hodin. Pro komunikaci můžete používat mikrofon nebo chat, kamera není podmínkou.

Testování dětí v tělocvičně

Vážení rodiče, chceme vám velice poděkovat za spolupráci a hladký průběh 1. dne testování dětí. Pevně věříme, že tuto situaci spolu zvládneme.

 

Informace k návratu dětí do MŠ od 12. 4. 2021

 • Do MŠ budou vstupovat pouze děti a jejich zákonní zástupci bez zjevných příznaků infekčního virového onemocnění  (zvýšená teplota, suchý kašel, zažívací obtíže, ztráta chuti, čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma a bolest hlavy)
 • Cizí osoby vstupující do MŠ budou používat k ochraně dýchacích cest respirátor, děti jsou od této povinnosti osvobozeny. Pouze budou mít ve svém šatnovém boxu uloženou roušku v uzavíratelném sáčku se jmenovkou pro případ výskytu infekčního onemocnění.
 • Nástup do MŠ je podmíněn testováním. Pravidelné neinvazivní testování všech dětí bude probíhat 2x týdně v tělocvičně ZŠ – v pondělí a ve čtvrtek (vstup brankou u tělocvičny). Testování dětí provádí zákonný zástupce s asistencí pověřeného pracovníka MŠ za dodržení všech hygienických pravidel – rozestupy, respirátor, desinfekce (instruktáž v příloze nebo na webu). Zákonný zástupce musí vyčkat 15 minut na výsledek testu s dítětem v tělocvičně , proto choďte s dítěm do MŠ včas nejdéle do 7,40 hodin. V tělocvičně jsou instalovány hodiny, přesto prosíme rodiče, aby využili i svých mobilů pro přesnější individuální měření.
 • Po 15 minutách zákonný zástupce odevzdá test pracovníkovi MŠ. Ten zapíše výsledek do připravených seznamů a test zlikviduje.  V případě negativního testu dítě odchází do třídy, v případ pozitivního testu odchází domů a je nutné s dítětem absolvovat PCR test. 

Další informace ohledně testování i videa najdete na stránkách

 • https://testovani.edu.cz/pro-rodice
 • Doporučujeme rodičům, aby si podle videa natrénovali s dětmi výtěr z nosu, abychom eliminovali případný stres.
 • Testovat se nemusí děti, které absolvovaly izolaci z důvodu onemocnění COVID a zároveň jsou v 90denní ochranné lhůtě (zde je nutné prokazatelně doložit informaci o datu pozitivního PCR testu – např. fotografií SMS zprávy)
 • V případě absence dítěte v den testování, bude dítě otestováno hned po návratu do MŠ (platí i v případě pozdního příchodu)
 •  V případě, že se zákonný zástupce rozhodne, že nenechá svoje dítě testovat, bude dítě z předškolního vzdělávání omluveno.  

Zákonní zástupci mladších dětí, kteří patří do tzv. vybraných profesí (dle mimořádného opatření) - je třeba nahlásit do MŠ PŘEDEM!!!

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce mladších dětí doloží škole potvrzením zaměstnavatele

leták1/getFile/id:12362/leták1.pdf

leták2/getFile/id:12363/leták2.pdf

leták3/getFile/id:12364/leták3.pdf

 

Důležité pokyny pro zákonné zástupce dětí v mateřské škole od 12.4.2021

 1. Provozní doba MŠ je od 6,30 do 16,30 hodin.
 2. Při vstupu do budovy proveďte dezinfekci rukou z automatického dávkovače u dveří. Osoby bez příznaků infekčního onemocnění vstupující do MŠ mají dýchací cesty zakryté respirátorem. Dodržujte odstup 2 metry.
 3. Příchod dětí do MŠ je od 6,30 do 8 hodin, odchod v době od 12 do 12,30 hodin nebo od 14,30 do 16,30 hodin.
 4. Zákonný zástupce ráno dítě osobně 2x v týdnu otestuje s asistencí pověřeného pracovníka v tělocvičně ZŠ a následně počká 15 minut s dítětem v tělocvičně na výsledek testu.
 5. Zákaz nošení vlastních hraček do MŠ.
 6. Cizí osoby nemají přístup do prostor určených dětem.
 7. Při příznacích onemocnění v průběhu dne bude okamžitě informován zákonný zástupce a dítě je třeba si z MŠ vyzvednout v co nejkratší době
 8. Každé dítě má  v šatnovém boxu roušku v uzavíratelném sáčku se jmenovkou pro případ výskytu onemocnění.

Vážení rodiče,

Při nástupu do školky přineste pracovní listy, které jste s dětmi zpracovali a případně nakreslené obrázky. Trojrozměrné výrobky si ponechte doma, nemáme je ve školce kam uložit :o( Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří se aktivně zapojili do zdobení našeho velikonočního stromu u školky, vámi zaslané fotografie najdete ve fotogalerii MŠ.. Prosíme vás o vyplnění krátkého dotazníku k distančnímu vzdělávání.

Velikonoční strom ožívá, děkujeme  

Zdravíme všechny naše děti a rodiče, protože se v této době nemůžeme společně setkávat, pomozte nám školku velikonočně vyzdobit. Ve středu 31.3.2021 instalujeme před školkou vrbové větve, ze kterých společnými silami vyrobíme velikonoční strom - VAJÍČKOVNÍK. Namalujte a ozdobte si pro tento účel jakoukoliv technikou vyfouknuté vajíčko. Pak svůj výrobek v období od 1. do 4. dubna přineste a instalujte na náš vajíčkovník. Budeme rádi, když se svými výrobky pochlubíte, u vajíčkovníku děti vyfotíte a fotečky nám e-mailem pošlete.(posílejte na e-maily svých tříd). Po Velikonocích je najdete ve fotogalerii MŠ. Přejeme vám všem krásné Velikonoce plné sluníčka a pohody. Doufáme, že se s přicházejícím jarem již brzy ve školce setkáme. 

 

Distanční výuka

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že od 1. dubna jsou velikonoční prázdniny a distanční výuka v těchto dnech neprobíhá, připravili jsme pro vás na toto období (23.3. - 31.3.) více úkolů na téma Velikonoce. Nebojte se, pracujte s dětmi vlastním tempem, splňte tolik úkolů, kolik zvládnete. Nejde o kvantitu, ale kvalitu. Další materiály obdržíte po Velikonocích v úterý 6.4. Vy, kdo jste si zvolili osobní převzetí materiálů v MŠ, budete je mít k dispozici v úterý 23.3.2021 od 12 do 14,30 hodin opět před MŠ a následně 6.4.2021 ve stejné době. Prosíme o vyzvednutí v dané době. Přejeme vám do rodin krásné Velikonoce, bohatou pomlázku, hodně sluníčka a zdraví a těšíme se, že se brzy setkáme ve školce.  

 

Aktuální informace k zápisu do MŠ

Zápis do MŠ proběhne elektronicky prostřednictvím odkazu, který bude přístupný na našich stránkách v době od 2.května 2021 od 8:00 hodin do 16. května 2021 do 16:00 hodin. Je třeba, aby zákonný zástupce dítěte vyplnil elektronickou žádost o přijetí.

Podle zákona mohou rodiče doručit žádost o přijetí dítěte do datové schránky školy  ID: 5svmqz8 , e-mailem k.trakalova@skola-straz.cz  s elektronickým podpisem nebo poštou. Osobním podáním v MŠ jen v nutných případech po předchozí telefonické dohodě na tel. čísle  722 906 756 dne 13. května od 10:00 do 16:00 hodin. Pokud přihlášku rodiče pošlou e-mailem bez elektronického podpisu, musí ji do pěti dnů ve škole ještě potvrdit, jinak ji zařízení nebere v potaz. Prosíme rodiče, aby přihlášku neposílali doporučeně.

Součástí žádosti je kopie rodného listu dítěte a potvrzení lékaře o provedeném očkování dítěte.

 

Vyšetření zraku dětí - změna termínu !

Vážení rodiče, v rámci projektu preventivního vyšetření zraku předškolních dětí – „Koukají na nás správně?“ máme stanoven termín vyšetření v MŠ na úterý 27.4.2021 v 10:30 hodin. Informační leták o vyšetření najdete v šatně. Rodiče, kteří chtějí nechat dítě vyšetřit, podepište do 26.4.2021 u paní učitelky ve své třídě "formulář pro vyjádření souhlasu" a uhraďte poplatek 170 Kč za vyšetření (vyšetření není hrazeno zdravotními pojišťovnami). Zdravotnický pracovník při vyšetření vystaví příjmový doklad na vybranou částku a každý rodič společně s výsledky o vyšetření, které přijdou do 14 dní od data vyšetření zpět do mateřské školy, obdrží v obálce také příjmový doklad o úhradě poplatku za vyšetření.

 

Uzavření MŠ v době letních prázdnin

Mateřská škola bude v době letních prázdnin uzavřena v době od 12.7. do 13.8.2021.

 

Informace o pomoci s distanční výukou předškoláků

Vzhledem k aktuální situaci nabízí nakladatelství Nová škola možnost bezplatného přístupu k interaktivní pracovní učebnici Zápis je tu až do 30. 4. 2021 – spustíte ji snadno zde. Publikace obsahuje základ, který by měl znát každý předškolák, a je pomocníkem v přípravě na blížící se zápis do 1. ročníku ZŠ.

S předškoláky se dá jednoduše sdílet odkaz na konkrétní stránky nebo cvičení pomocí funkce sdílení odkazů – videonávod zde.

Velkou výhodou také je, že pedagogové i rodiče mohou z MIUč+ (multimediální interaktivní učebnice) až do 30. 4. 2021 zdarma tisknout dvoustrany i jednotlivá cvičení – videonávod zde.

 

Informace o zápisu do MŠ

Oznámení o zápisu do MŠ najdete v sekci dokumenty ke stažení.

Bližší informace vám podáme během dubna, podle toho, jak se bude epidemiologická situace vyvíjet. Sledujte naše stránky.

Děkujeme.

 

Informace o zápisu do 1.třídy

Vážení rodiče,

za současného stavu Vám k zápisu do budoucích 1. tříd můžeme poskytnout jen dílčí informace.

Zápis budoucích prvňáčků proběhne elektronicky prostřednictvím odkazu, který bude přístupný na našich stránkách 1.4.2021 v 8:00. V době od 1.dubna do 14. dubna je třeba, aby zákonný zástupce dítěte vyplnil el. žádost o přijetí. Zda bude v souladu s nastavenými opatřeními možná osobní přítomnost dětí a jejich rodičů u zápisu ve škole15.4. 2021, jak jsme při oznámení zápisu vyhlásili, není zatím jasné.

Vzhledem k tomu, že se situace ve školství často mění, doporučujeme informace na portálu Zápis do ZŠ sledovat. Děkujeme za pochopení.

 

ZMĚNY V PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA

Na základě rozhodnutí vlády se vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci kromě stávajících opatření ve školství od příštího týdne uzavřou:

 • mateřské školy
 • 1. a 2. ročníky základních škol včetně přípravných stupňů

Školní jídelna je v souvislosti s pandemií od 1. 3. 2021 do odvolání uzavřená. Veškeré obědy jsou ODHLÁŠENY.

Těšíme se na vás v lepších časech

Distanční výuka dětí MŠ s povinným předškolním vzděláváním

Vážení rodiče dětí s povinným předškolním vzděláváním, vzhledem k epidemiologické situaci vás prosíme o sdělení, jaký způsob distanční výuky preferujete v době uzavření MŠ (viz Dokumenty ke stažení - Dodatek ke Školnímu řádu MŠ). Sdělte nám tuto skutečnost na e-mail k.trakalova@skola-straz.cz nebo stačí SMS na telefonní číslo 722 906 756. Můžete volit komunikaci a zasílání materiálů přes přes e-mail nebo po dohodě osobní převzetí materiálů přímo v MŠ (vždy v úterý). Distanční výuka se týká dětí s odkladem školní docházky a dětí, které do 31.8.2021 dovrší věku 6 let. Děkujeme za spolupráci a věříme, že nelehkou situaci společně zvládneme.

 

Karneval

Ve středu 24. února 2021 dopoledne máme ve školce karneval. Připravte doma s dětmi masku, již od rána si budeme v maskách užívat legrace, soutěží, tance a her.

 

Potvrzení o platbě školného

Vážení rodiče, potvrzení o výši zaplaceného školného za rok 2020 obdržíte v MŠ na vyžádání. Můžete i e-mailem  k.trakalova@skola-straz.cz

Lyžařský výcvik

V termínu od 18. do 22.1.2021 se měl konat lyžařský výcvik pro děti naší mateřské školy (od 4 let) na Bedřichově. Vzhledem k současné situaci se výcvik neuskuteční. Pokud by došlo ke zlepšení situace, je možné, že se výcvik uskuteční v pozdější době. O této skutečnosti byste byli včas informováni.

Vážení rodiče,

v této epidemiologické situaci upozorňujeme na dodržování veškerých hygienických opatření v MŠ (roušky, dezinfekce rukou u vstupu do MŠ, nevstupovat do prostor pro děti, minimalizovat počet osob a délku pobytu v šatnách). Vzhledem k tomu, že se Covid-19 vyskytl u našich zaměstnanců a další děti i zaměstnanci jsou v současné době v karanténě, zvažte délku a nutnost pobytu Vašeho dítěte v MŠ samozřejmě podle Vaší aktuální situace.

Je Vaše dítě dobře připraveno na školu?

Vyzkoušejte zdarma novou verzi nástroje Rodičovský dotazník školní zralosti ... pro rodiče předškoláků starších 5 let

https://rodic.isophi.education/public

Desatero pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče, v dokumentech ke stažení najdete informace, co by mělo dítě v předškolním věku zvládat před nástupem do ZŠ.

 Kroužky v MŠ

Vážení rodiče, děti do kroužků můžete přihlásit, ale vzhledem k současné situaci nemůžeme sdělit, od kdy kroužky budou uskutečňovány. 

 

Důležité pokyny pro zákonné zástupce dětí a osoby vstupující do MŠ

Do MŠ nemají přístup osoby s příznaky infekčního onemocnění

Osoby vstupující do MŠ mají ústa a nos zakrytá rouškou, dodržují odstup 2 m, u vchodu provedou dezinfekci rukou

Příchod dětí do MŠ je od 6,30 do 8 hodin. Děti vyzvedávejte v době od 12 do 12,30 hodin nebo od 14,30 do 16,30 hodin. Ponechávejte děti v MŠ na dobu nezbytně nutnou

Nenoste do MŠ vlastní hračky

V šatnách pobývají zákonní zástupci po dobu nezbytně nutnou, do pobytových prostor pro děti nemají přístup

Každému dítěti uložte do šatnového boxu roušku v uzavíratelném sáčku se jmenovkou pro případ výskytu onemocnění

Při příznacích onemocnění (kašel, teplota) budete neprodleně informováni a vyzváni k co nejrychlejšímu odchodu dítěte z MŠ.

 Co potřebují děti při nástupu do MŠ

 • bačkůrky s pevnou patou nebo pevnou zdravotní obuv (z bezpečnostních důvodů ne pantofle)
 • pláštěnku a holínky
 • pyžamo nebo noční košilku
 • náhradní věci do tašky v šatně (tričko, tepláky, spodní prádlo, ponožky)
 • oblečení do třídy (jiné než na pobyt venku)
 • oblečení na pobyt venku, u kterého nebude vadit případné ušpinění na procházce nebo na zahradě
 • zubní  kartáček, zubní pastu, čtvrtletně 1 balení papírových kapesníčků
 • děti z Mravenců a Sluníček sportovní obuv na cvičení v tělocvičně (sálová obuv se světlou podrážkou) 

Nový účet pro zasílání platby stravného v MŠ

Vážení rodiče, upozorňujeme na změnu v platbách: od 1.9.2020 posílejte platby za školné a stravné v jedné částce (tj. 1480,- Kč) na účet 20108 - 986011389/0800 pod stávajícím variabilním symbolem stravného a pro nově přijaté děti pod variabilním symbolem, který rodiče obdrží na schůzce před nástupem do MŠ. Rodiče dětí v posledním roce předškolní docházky prosíme o platby pouze stravného ve výši 780,- Kč a dětí s odkladem školní docházky ve výši 820,- Kč (školné tyto děti neplatí). K platbám uvádějte VŽDY jméno dítěte.