Úvod Mateřská škola Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Informativní schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí

Vážení rodiče, zvu Vás na informativní schůzku před nástupem Vašeho dítěte do MŠ, která se koná ve čtvrtek 25.8.2022 od 14,30 hodin ve třídě Broučků. Prosíme o účast bez dětí. S dětmi můžete školku navštívit v pátek 26.8.2022 v době od 9,30 do 11 hodin. Těšíme se na vás opět ve třídě Broučků.

Oznámení zápisu do MŠ pro ukrajinské děti

oznámení k zápisu

žádost o přijetí ke stažení v sekci Dokumenty ke stažení.

Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2022/2023

zde ke stažení

Vyhlášení výtvarné soutěže "Bezpečný cyklista"

V pondělí 23. 5. 2022 proběhne od 10 hodin v kavárně Pošta v Liberci vyhlášení a předávání cen krajského kola výtvarné soutěže "Bezpečný cyklista", kterého se s paní učitelkou zúčastní 3 děti ze třídy Sluníček. Gratulujeme!

1. místo Karel David Netušil

2. místo Eliška Husarčíková

4. místo Anna Raisová   

Aplikace Twigsee

Vážení rodiče, naše mateřská škola je nově napojena na aplikaci Twigsee. Jako rodič uvidíte příspěvky, fotky, zprávy a informace týkající se vašich dětí a jejich tříd na jednom místě. Vše přehledně v jednoduché aplikaci Twigsee. Omlouvání dětí a komunikace se školkou už nebude díky Twigsee problém, ani zbytečná komplikace. V blízké době obdržíte informace na e-mail, který jste uvedli jako kontaktní. 

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení do MŠ budou zveřejněny na vývěsce a webových stránkách školy ve čtvrtek 19.5.2022. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ si vyzvedněte v kanceláři MŠ ve čtvrtek 19.5.2022 od 10 do 15,30 hodin. 

Podávání žádostí v MŠ

Vážení rodiče, pokud budete podávat žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve čtvrtek 5.5.2022 od 10 do 16 hodin přímo v kanceláři MŠ, potřebujete s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, který žádost podává a řádně vyplněnou žádost. Přítomnost dítěte při podávání žádosti není nutná. 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Na tomto odkaze je ke stažení žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Níže najdete pokyny k dalšímu postupu.

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/ZSaMSStraznadNisou/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5046

Oznámení zápisu

Dotazník

Vážení rodiče, je naším zájmem zkvalitňovat spolupráci s vámi a abychom mohli zlepšovat podmínky výchovy a vzdělávaní dětí v naší mateřské škole, potřebujeme znát i vaše názory. Z tohoto důvodu najdete ve vašich e-mailech dotazník pro rodiče. Předem vám děkujeme za poskytnutí zpětné vazby a těšíme se na vaše podněty i názory.

Trampolíny 

Vážení rodiče, lekce trampolín se pravidelně střídají, v lichém týdnu jezdí Mravenci v sudém Sluníčka. Děti potřebují do batůžku pití a 1 malou dobrůtku (jablko, sušenku nebo jinou podle vlastního uvážení, odjíždíme po svačině a vracíme se na oběd). Stejně tak se ob týden třídy střídají v tělocvičně - v lichém Sluníčka a v sudém Mravenci. Děti potřebují obuv se světlou podrážkou, Sluníčka věci na cvičení, které si oblékají již ve školce. 

Prosba o pomoc

Vážení rodiče, z projektu EU jsme zakoupili vyvýšené záhony, které chceme na jaře instalovat na zahradách MŠ. Pokud byste nám mohli být nápomocni, ať už poskytnutím zeminy nebo fyzickou pomocí, budeme moc rádi. Děti se pak určitě rády pochlubí svými pěstitelskými dovednostmi. Předem moc děkujeme, více informací vám poskytnou paní učitelky ve třídě.  

Vítězství ve výtvarné soutěži

Gratulujeme děvčatům ze Sluníček Elišce H. a  Amálce Š. k vítězství v celostátní výtvarné soutěži Hnutí Brontosaurus "Máme rádi přírodu" v kategorii předškoláků pod vedením paní učitelky Ivety. 

Pozvánka do školky

Zveme  vás do školky na virtuální prohlídku:  

https://youtu.be/CAZaDMEoMMA   

Poděkování za lyžařský kurs

Vážení rodiče, velice vám děkujeme za vynikající spolupráci a pomoc při organizaci lyžařského kursu. Byli jste pro nás důležitou součástí, díky které se nám kurs velmi vydařil. Těšíme se na další spolupráci. 

Potvrzení o úhradě školného

Vážení rodiče, potvrzení do daní o úhradě úplaty za předškolní vzdělávání za kalendářní rok 2021 budeme v MŠ vydávat na požádání v dané třídě od středy 19. 1. 2022.  

Doporučujeme k přečtení

https://www.nevychova.cz/blog/jak-spravne-vychovavat-dite/?_nvu=ebb759f8-1223-4e43-9e83-1a6eba995c20&utm_source=blog&utm_medium=email&utm_campaign=cz-bg-jsv-20211130_cz-bg-jsv

Lyžařský výcvik 

Pokyny a pravidla k lyžařskému výcviku dětí MŠ

Děti, které mají svou výbavu, odjíždí z MŠ již v lyžařské obuvi, děti, které si boty půjčují od SKP si je nechají po celý kurz u sebe (první den přijedou ve svých botách a pak již jezdí jen v lyžácích, v pátek nezapomenout jim vzít zase vlastní boty na odjezd!!!) PODEPSAT DĚTEM LYŽE A HELMY SE JMÉNEM ŠKOLKY (nálepka, lihový fix) Hůlky na lyže si děti neberou! Děti, které si půjčují helmu, ať do ní mají svou kuklu nebo čepici bez bambule!! Lyže po celou dobu výcviku zůstávají v lyžařské škole SKP. Odjezd od MŠ bude cca v 8 hodin (bude včas upřesněno), svačina je zajištěna z MŠ.

Cena kurzu je 2.500,-Kč. Platbu proveďte převodem na účet mBank č. ú. 670100-2210760162/6210. Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte a název mateřské školy. Platba by měla být provedena v týdnu před nástupem na lyžařský kurz. Vyúčtování a vrácení peněz probíhá zpětnou platbou na účet. Při absenci dítěte delší než 1 den se vrací alikvotní částka ponížená o 1 den výcviku a to i v případě nenastoupí-li dítě na objednaný výcvik vůbec. Při jednodenní absenci se nevrací nic. V každém případě dítěti vzniká nárok na polodenní permanentku na vleky SKP s jedním doprovodem (vyčerpat lze kdykoliv v celé sezoně).

Zapůjčení lyžařského setu (lyže, boty, helma) s nebo bez helmy stojí 500,- Kč/výcvik. Zapůjčení pouze helmy 100,- Kč, lyží 250,- Kč, lyžáků 250,- Kč/výcvik. Při nenastoupení objednaného výcviku s objednáním lyžařského vybavení se za rezervaci lyžařského vybavení účtuje poplatek 100,- Kč. Při přerušení nebo nedokončení výcviku se platba za půjčené věci nevrací!  

Parkování

Vážení rodiče, prosíme, neparkujte na nájezdu k MŠ, bráníte vjezdu dodavatelů zásobování kuchyně. Děkujeme.

Platby stravného 

Vážení rodiče, posílejte platby za školné a stravné v jedné částce (tj. 1520,- Kč) na účet 20108 - 986011389/0800 pod vaším stávajícím variabilním symbolem stravného a pro nově přijaté děti pod variabilním symbolem, který rodiče obdrží na schůzce před nástupem do MŠ. Rodiče dětí v posledním roce předškolní docházky prosíme o platby pouze stravného ve výši 820,- Kč a dětí s odkladem školní docházky ve výši 860,- Kč (školné tyto děti neplatí). K platbám uvádějte VŽDY jméno dítěte. Platby provádějte jen z účtu, který jste uvedli do přihlášky na začátku školního roku. Při změně čísla účtu oznamte tuto skutečnost neprodleně hospodářce školy. Platby v hotovosti nepřijímáme. 

Kroužek moderního tance

Každou středu probíhá od 15,15 do 15,45 hodin kroužek moderního tance pro přihlášené děti ve třídě u Broučků. 

 Informace k provozu MŠ ve školním roce 2021-2022

 1. V MŠ mohou být přítomny všechny děti, vrací se do svých tříd, ruší se povinné testování. Děti jsou v MŠ bez respirátorů a roušek.
 2. Provozní doba MŠ je od 6,30 do 16,30 hodin bez provozních omezení. Příchod dětí do MŠ je od 6,30 do 8 hodin, odchod v době od 12 do 12,30 hodin nebo od 14,30 do 16,30 hodin (viz Školní řád).
 3. Při vstupu do budovy proveďte dezinfekci rukou z automatického dávkovače u dveří. Do MŠ vstupují pouze osoby bez příznaků infekčního onemocnění, které mají dýchací cesty zakryté respirátorem. Dodržujte odstup 2 metry. 
 4. Při příznacích onemocnění v průběhu dne bude okamžitě informován zákonný zástupce a dítě je třeba si z MŠ vyzvednout v co nejkratší době
 5. Každé dítě má  v šatnovém boxu roušku v uzavíratelném sáčku se jmenovkou pro případ výskytu onemocnění                                                                                     

 

 Co potřebují děti při nástupu do MŠ

 • bačkůrky s pevnou patou nebo pevnou zdravotní obuv (z bezpečnostních důvodů ne pantofle)
 • pláštěnku a holínky
 • pyžamo nebo noční košilku
 • náhradní věci do tašky v šatně (tričko, tepláky, spodní prádlo, ponožky)
 • oblečení do třídy (jiné než na pobyt venku)
 • oblečení na pobyt venku, u kterého nebude vadit případné ušpinění na procházce nebo na zahradě
 • zubní  kartáček, zubní pastu, čtvrtletně 1 balení papírových kapesníčků
 • děti z Mravenců a Sluníček sportovní obuv na cvičení v tělocvičně (sálová obuv se světlou podrážkou) - od října