Úvod Mateřská škola Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Školní asistent

Mateřská škola hledá od září 2021 na dobu 2 let školní asistentku na 0,2 úvazku (tj. 2x týdně 4 hodiny). V případě zájmu a pro více informací pište na e-mail: k.trakalova@skola-straz.cz

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí do MŠ

Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí si rodiče vyzvednou v  kanceláři MŠ ve čtvrtek 27.5.2021 od 13:00 do 15:30 hodin.

Výsledky zápisu do MŠ

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

ORIGINÁL ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ  JE NUTNÉ DORUČIT do ZŠ nebo MŠ (e-mailem je platná pouze s elektronickým podpisem zákonného zástupce) 

 

Uzavření MŠ v době letních prázdnin

Mateřská škola bude v době letních prázdnin uzavřena v době od 12.7. do 13.8.2021.

 

Milé maminky,

k vašemu nedělnímu svátku vám přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.  

https://www.youtube.com/watch?v=xYvlDBs80fg

 

Informace k provozu MŠ od 3.5.2021

 1. V MŠ mohou být přítomny všechny děti, vrací se do svých tříd, ruší se povinné testování. Děti jsou v MŠ bez respirátorů a roušek.
 2. Provozní doba MŠ je od 6,30 do 16,30 hodin bez provozních omezení. Příchod dětí do MŠ je od 6,30 do 8 hodin, odchod v době od 12 do 12,30 hodin nebo od 14,30 do 16,30 hodin (viz Školní řád).
 3. Při vstupu do budovy proveďte dezinfekci rukou z automatického dávkovače u dveří. Do MŠ vstupují pouze osoby bez příznaků infekčního onemocnění, které mají dýchací cesty zakryté respirátorem. Dodržujte odstup 2 metry. 
 4. Při příznacích onemocnění v průběhu dne bude okamžitě informován zákonný zástupce a dítě je třeba si z MŠ vyzvednout v co nejkratší době
 5. Každé dítě má  v šatnovém boxu roušku v uzavíratelném sáčku se jmenovkou pro případ výskytu onemocnění.

 

Elektronická přihláška k zápisu do MŠ

Vážení rodiče od 2.5. od 8:00 hodin do 16.5. do 16:00 hodin je zpřístupněna elektronická přihláška k zápisu do MŠ. Veškeré informace najdete uvnitř přihlášky

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/ZSaMSStraznadNisou/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5046

 

Pozvánka do školky

Protože nikoho nemůžeme pozvat do školky na návštěvu, pojďte k nám alespoň na virtuální prohlídku:  

https://youtu.be/CAZaDMEoMMA

 

Online besedy nejen pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče, nabízíme vám cyklus besed nejen pro rodiče budoucích prvňáků, v případě vašeho zájmu se přihlaste zde: 

Cyklus besed "O škole před školou nejen pro rodiče budoucích prvňáků"

Je moje dítě zralé na školu? Jak připravit dítě i celou rodinu na vstup do školy? Půjde mu učení? Naučili jsme ho toho dost? Nebo málo? Najde si ve škole kamarády? Jak zvládne nároky školy na pozornost a soustředění? Bude umět respektovat autoritu učitele? Nebude mu celý den ve škole smutno? Naučí se vycházet s ostatními dětmi? 

Beseda se školní speciální pedagožkou a rodinnou terapeutkou nad otázkami, které si občas klade většina rodičů.

 1. Máme doma předškoláka – charakteristika předškolního období dítěte z hlediska vývojové psychologie. Na jaké úrovni je myšlení, pozornost, paměť, fantazie, řeč, jak vnímá dítě sebe a své okolí.
 2. Je naše dítě připravené na školu? - Jak vypadá velký vývojový krok od hry k učení.

 3. Hravě do školy - Jak můžeme doma s dětmi hravou formou rozvíjet funkce důležité pro čtení, psaní, počítání.

 4. Spolu to zvládneme - Co může rodina udělat pro to, aby se dítěti ve škole dařilo a bylo spokojené?

 5. Hranice a svoboda ve výchově - Jak nastavovat dětem hranice a zároveň zachovat jim (i sobě) svobodu? Jak a čím vést děti k přiměřené samostatnosti a zodpovědnosti? Jak si najít vlastní cestu ke zdravému rodičovství navzdory zaručeným radám a návodům, které se na nás valí?

 6. Digitální technologie aneb dobrý sluha - špatný pán - Jaké místo chceme dát digitálním technologiím v životě našich dětí ( a naší rodiny) a jak být dětem užiteční na cestě virtuálním světem?

Témata na sebe navazují a tvoří komplexní celek, není však podmínkou účastnit se všech besed. Besedy probíhají online vždy od 16 do 18 hodin. Přihlásit se na jednotlivé besedy můžete na webových stránkách školy v sekci Informace pro rodiče. Přístup k besedám bude vždy 10 minut před zahájením tj. v 15,50 hodin. Pro komunikaci můžete používat mikrofon nebo chat, kamera není podmínkou.

 

Aktuální informace k zápisu do MŠ

Zápis do MŠ proběhne elektronicky prostřednictvím odkazu, který bude přístupný na našich stránkách v době od 2.května 2021 od 8:00 hodin do 16. května 2021 do 16:00 hodin. Je třeba, aby zákonný zástupce dítěte vyplnil elektronickou žádost o přijetí. Potvrzení lékaře je součástí žádosti.

Podle zákona mohou rodiče doručit žádost o přijetí dítěte do datové schránky školy  ID: 5svmqz8 , e-mailem k.trakalova@skola-straz.cz  s elektronickým podpisem zákonného zástupce, poštou nebo osobně do označené poštovní schránky základní školy, umístěné na plotě u vrátek hlavní budovy, která se nachází nejblíže náměstí. Při potížích s registrací volejte na 722 906 756. Pokud přihlášku zákonný zástupce pošle e-mailem bez elektronického podpisu, musí ji do pěti dnů v mateřské škole ještě potvrdit, jinak ji zařízení nebere v potaz. Prosíme zákonné zástupce, aby přihlášku neposílali doporučeně.

Součástí žádosti je kopie rodného listu dítěte a potvrzení lékaře o provedeném očkování dítěte.

 

Dotazníky k distanční výuce

Vážení rodiče, děkujeme vám, kteří jste se zapojili, za zpětnou vazbu vyplněním dotazníků k distanční výuce. Z 32 dotazníků se nám jich ve školce sešlo 13, ze kterých vyplývá:

přínos DV                                      12x ano      1x ne

náročnost DV                                 1x lehká     12x přiměřená

forma DV  dle volby rodičů            12x vyhovovala    1x ne

plnění úkolů                                   6x všechny    4x výběr některých       7x další zdroje (internet, časopisy, příručky)

kdo s dítětem pracoval                  10x matka       4x otec       1x babička

co dětem nejvíce chybělo              1x motivace   1x školka    1x hry    4x paní učitelky     11x kolektiv, kamarádi

   

Distanční výuka dětí MŠ s povinným předškolním vzděláváním

Vážení rodiče dětí s povinným předškolním vzděláváním, vzhledem k epidemiologické situaci vás prosíme o sdělení, jaký způsob distanční výuky preferujete v době uzavření MŠ (viz Dokumenty ke stažení - Dodatek ke Školnímu řádu MŠ). Sdělte nám tuto skutečnost na e-mail k.trakalova@skola-straz.cz nebo stačí SMS na telefonní číslo 722 906 756. Můžete volit komunikaci a zasílání materiálů přes přes e-mail nebo po dohodě osobní převzetí materiálů přímo v MŠ (vždy v úterý). Distanční výuka se týká dětí s odkladem školní docházky a dětí, které do 31.8.2021 dovrší věku 6 let. Děkujeme za spolupráci a věříme, že nelehkou situaci společně zvládneme.

 

Karneval

Ve středu 24. února 2021 dopoledne máme ve školce karneval. Připravte doma s dětmi masku, již od rána si budeme v maskách užívat legrace, soutěží, tance a her.

 

Vážení rodiče,

v této epidemiologické situaci upozorňujeme na dodržování veškerých hygienických opatření v MŠ (roušky, dezinfekce rukou u vstupu do MŠ, nevstupovat do prostor pro děti, minimalizovat počet osob a délku pobytu v šatnách). Vzhledem k tomu, že se Covid-19 vyskytl u našich zaměstnanců a další děti i zaměstnanci jsou v současné době v karanténě, zvažte délku a nutnost pobytu Vašeho dítěte v MŠ samozřejmě podle Vaší aktuální situace.

Je Vaše dítě dobře připraveno na školu?

Vyzkoušejte zdarma novou verzi nástroje Rodičovský dotazník školní zralosti ... pro rodiče předškoláků starších 5 let

https://rodic.isophi.education/public

 

 Kroužky v MŠ

Vážení rodiče, děti do kroužků můžete přihlásit, ale vzhledem k současné situaci nemůžeme sdělit, od kdy kroužky budou uskutečňovány. 

 

 Co potřebují děti při nástupu do MŠ

 • bačkůrky s pevnou patou nebo pevnou zdravotní obuv (z bezpečnostních důvodů ne pantofle)
 • pláštěnku a holínky
 • pyžamo nebo noční košilku
 • náhradní věci do tašky v šatně (tričko, tepláky, spodní prádlo, ponožky)
 • oblečení do třídy (jiné než na pobyt venku)
 • oblečení na pobyt venku, u kterého nebude vadit případné ušpinění na procházce nebo na zahradě
 • zubní  kartáček, zubní pastu, čtvrtletně 1 balení papírových kapesníčků
 • děti z Mravenců a Sluníček sportovní obuv na cvičení v tělocvičně (sálová obuv se světlou podrážkou) 

Nový účet pro zasílání platby stravného v MŠ

Vážení rodiče, upozorňujeme na změnu v platbách: od 1.9.2020 posílejte platby za školné a stravné v jedné částce (tj. 1480,- Kč) na účet 20108 - 986011389/0800 pod stávajícím variabilním symbolem stravného a pro nově přijaté děti pod variabilním symbolem, který rodiče obdrží na schůzce před nástupem do MŠ. Rodiče dětí v posledním roce předškolní docházky prosíme o platby pouze stravného ve výši 780,- Kč a dětí s odkladem školní docházky ve výši 820,- Kč (školné tyto děti neplatí). K platbám uvádějte VŽDY jméno dítěte.