Kontakty

Název školy: 

Základní škola a Mateřská škola,
Stráž nad Nisou, příspěvková organizace
Sídlo: Majerova 138, 463 03 Stráž nad Nisou 
Právní forma: Příspěvková organizace 
IČO: 70695539
Identifikátor ředitelství: 650021576 

Ředitelka školy: Mgr. Jindřiška Trčálková
E-mail: zs.straznnis@volny.cz
Telefon: 731 177 625

Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Jaroslava Bošková
E-mail: j.boskova@skola-straz.cz
Telefon: 724 260 162

Zástupkyně ředitelky pro předškolní výchovu a vzdělávání: Květa Trakalová
E-mail:  k.trakalova@skola-straz.cz   
Telefon: 482 731 996, 722 906 756                

Zřizovatel školy:

Obec Stráž nad Nisou, 
Schwarzova 262, 463 03 Stráž nad Nisou 
IČO: 00671916 
E-mail: starosta@straznnis.cz
Telefon: 482 726 880 
Statutární zástupce: Daniela Kysilková

Kontakty:

Vedení školy: 482 731 428
Školní jídelna: 488 881 002
Hospodářka školy: 485 159 013  
Sluníčka: 722 906 756, slunicka@skola-straz.cz
Broučci: 727 946 131, broucci@skola-straz.cz
Mravenci: 601 539 226, mravenci@skola-straz.cz