2020/2021

 V září proběhla ve školní družině ukázka první pomoci.

 V říjnu nás ve školní družině navštívil sokolník.