Úvod Družina Informace

Informace

Zápis do školní družiny a klubíku na školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, 

Zápis do školní družiny a klubíku bude na školní rok 2023/2024  v pondělí 4.9. 2023 od 7:00 do 10:00 ve školní družině.

Těšíme se na shledání.

PROVOZ DRUŽINY

Ranní družina    6.00 - 7.30 h – poté probíhá předávání žáků do tříd

Odpolední družina 11.40 – 16.30 h – odchod žáků je možný do 13:00 h a poté od 14.30h

Od 13.00 – 14.30 h individuální program dětí se svým oddělením mimo prostor  ŠD, v tuto dobu nelze děti uvolnit,  pokud to není uvedeno v zápisovém lístku

 

- vyzvedávání dětí pouze osobami, které jsou uvedeny v zápisovém lístku

- změna na zápisovém lístku  je možná po celý rok, musí být nahlášena písemně s datem a podpisem rodiče

- přihláška do ŠD platí pouze na jeden rok

- ve školní družině není dovoleno používat mobilní telefony ( tablety apod.) , nosit cenné předměty, hračky a větší obnosy peněz


ÚHRADA ŠD

- poplatek za ŠD a KLUBÍK za jedno pololetí je 500 Kč

- platí se bankovním převodem na číslo účtu: 0986011389/0800   variabilní symbol: 3143
  poznámka : jméno, příjmení a třída žáka
- splatnost poplatku + fond : za I. pololetí do 30. září
- splatnost poplatku + fond : za II. pololetí do 28. února

- rozhodnutí o přijetí bude k dispozici na webových stránkách školy v 13:00 hodin

CO DÍTĚ DO ŠD POTŘEBUJE

 - náhradní oblečení, které zůstává v ŠD , svačinu, lahvičku na pití

- přinést papírové kapesníky

 -Tel.č. ŠD   739 082 353