Úvod Základní škola Zaměstnanci

Zaměstnanci

Vedení školy
 

Ředitelka ZŠ a MŠ

Mgr. Jindřiška Trčálková
reditelka@skola-straz.cz
 

Statutární zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Jaroslava Bošková
j.boskova@skola-straz.cz

Konzultační hodiny pouze po předchozí telefonické nebo ústní domluvě s jednotlivými učiteli.       


Třídní učitelé

1. třída

Mgr. Šárka Nováčková

s.novackova@skola-straz.cz

2.A třída

Mgr. Lenka Janoušková
l.janouskova@skola-straz.cz

2.B třída

Mgr. Lenka Rutová
l.rutova@skola-straz.cz

3.třída

Mgr. Lucie Kajínková
l.kajinkova@skola-straz.cz

4. třída

Mgr. Irena Krausová
m.krausova@skola-straz.cz

5.A třída

Mgr. Marie Spurná 
výchovná poradkyně
m.spurna@skola-straz.cz
+420 485 159 079
Konzultační hodiny pro žáky i rodiče po předchozí telefonické nebo ústní domluvě.           

5.B třída

Eva Kundrátová Dis. 
e.kundratova@skola-straz.cz

6. třída

Mgr. Michaela Linková
m.linkova@skola-straz.cz

7.třída

Ing. Eva Petrová
metodička primární prevence
e.petrova@skola-straz.cz 
Konzultace po předchozí telefonické či ústní domluvě.

8. třída

Mgr.Martina Bestová
koordinátor EVVO , kariérová poradkyně
m.bestova@skola-straz.cz

9. třída

Mgr. Renáta Kolářová
r.kolarova@skola-straz.cz

Bez třídnictví

Mgr. Eva Bilčáková 
e.bilcakova@skola-straz.cz 

Mgr. Markéta Raabová

koordinátor ŠVP 
m.raabova@skola-straz.cz

Mgr. Andrea Hýblová
a.hyblova@skola-straz.cz

Mgr. Iveta Kellerová
i.kellerova@skola-straz.cz

 

Školní družina

Marcela Ďurišová
vedoucí školní družiny
I.oddělení

m.durisova@skola-straz.cz

Bc. Petra Odstrčilová Mašková
II.oddělení
p.odstrcilova@skola-straz.cz

Petra Deverová
III.oddělení
p.deverova@skola-straz.cz
 

Klubík

Jaroslava Hrubešová
vedoucí klubíku                                                                                                                                                                                                             

Asistentky pedagoga                                                                                                                                                                  

Zuzana Némethová
z.nemethova@skola-straz.cz

Petra Deverová
p.deverova@skola-straz.cz

Jaroslava Hrubešová
j.hrubesova@skola-straz.cz

Jana Břeňová
j.brenova@skola-straz.cz

Ing. Tereza Pluhařová
t.pluharova@skola-straz.cz

Eva Zoulová
e.zoulova@skola-straz.cz

Lucie Kůtová
l.kutova@skola-straz.cz

Naděžda Liebscherová   
n.liebscherova@skola-straz.cz

Školní asistentka

Iveta Kucháriková   
i.kucharikova@skola-straz.cz

Nepedagogičtí pracovníci

Lenka Dědková
sekretářka
l.dedkova@skola-straz.cz
+420 602 117 687

Jan Bošek
školník ZŠ

Pavla Poloprutská 
uklizečka ZŠ

Frederika Bartová
uklizečka ZŠ

Školní jídelna

 Martina Musilová
vedoucí školního stravování
hospodarka@skola-straz.cz