Úvod Základní škola Zaměstnanci

Zaměstnanci

Vedení školy
 

Ředitelka ZŠ a MŠ

Mgr. Jindřiška Trčálková
reditelka@skola-straz.cz
 

Statutární zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Jaroslava Bošková
j.boskova@skola-straz.cz

Konzultační hodiny pouze po předchozí telefonické nebo ústní domluvě s jednotlivými učiteli.       


Třídní učitelé

1. třída
Mgr. Helena Langová
h.langova@skola-straz.cz

2.třída
Mgr. Dagmar Lexová
d.lexova@skola-straz.cz

3.A třída
Mgr. Šárka Nováčková                            
s.novackova@skola-straz.cz

3.B třída
Mgr. Lenka Rutová
l.rutova@skola-straz.cz

4. třída
Mgr. Lenka Janoušková
l.janouskova@skola-straz.cz

5. třída
Mgr. Marie Spurná 
výchovná poradkyně
m.spurna@skola-straz.cz
+420 485 159 079
Konzultační hodiny pro žáky i rodiče po předchozí telefonické nebo ústní domluvě.

6. třída
Mgr.Martina Bestová
koordinátor EVVO 
m.bestova@skola-straz.cz

7.třída                                                                                                                                                                                                                                                     
Mgr. Renáta Kolářová
r.kolarova@skola-straz.cz

8. třída
Mgr. Markéta Raabová
m.raabova@skola-straz.cz

9. třída
Mgr. Michaela Linková
m.linkova@skola-straz.cz

Bez třídnictví

Mgr. Eva Bilčáková
koordinátor ŠVP 
e.bilcakova@skola-straz.cz                                                                                                                                                                                                                   

Ing. Eva Petrová
metodička primární prevence
e.petrova@skola-straz.cz 
Konzultace po předchozí telefonické či ústní domluvě.

Mgr. Petra Červenková
koordinátorka ICT
p.cervenkova@skola-straz.cz

Mgr. Iveta Kellerová
i.kellerova@skola-straz.cz
 

Školní družina

Marcela Ďurišová
vedoucí školní družiny
I.oddělení
m.durisova@skola-straz.cz

Bc. Petra Odstrčilová Mašková
II.oddělení
p.odstrcilova@skola-straz.cz

Petra Deverová
III.oddělení
p.deverova@skola-straz.cz
 

Klubík

Olivie Olivová
vedoucí klubíku                                                                                                                                                                                                             

 

Asistenti pedagoga

Petra Deverová

Iveta Kucháriková   
i.kucharikova@skola-straz.cz

Zuzana Némethová
z.nemethova@skola-straz.cz

Jana Kovaříková
j.kovarikova@skola-straz.cz

Olivie Olivová
o.olivova@skola-straz.cz

Lucie Kůtová
l.kutova@skola-straz.cz

Eva Kundrátová
e.kundratova@skola-straz.cz

Nepedagogičtí pracovníci

Lenka Dědková
sekretářka
l.dedkova@skola-straz.cz
+420 602 117 687

Jan Bošek
školník ZŠ

Lucie Mirovská
uklizečka ZŠ

Frederika Bartová
uklizečka ZŠ

Školní jídelna

Alena Tluková
vedoucí školní jídelny
hospodarka@skola-straz.cz

Gabriela Bartošová
vedoucí kuchařka

Jana Jäschkeová
kuchařka

Jiřina Šindelářová
kuchařka

Michaela Kořízková 
kuchařka

Libuše Mužáková
pomocná kuchařka