Úvod Základní škola Zaměstnanci

Zaměstnanci

Vedení školy

Ředitelka ZŠ a MŠ

Mgr. Jindřiška Trčálková
zs.straznnis@volny.cz
 

Statutární zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Jaroslava Bošková
j.boskova@skola-straz.cz

Konzultační hodiny pouze po předchozí telefonické nebo ústní domluvě s jednotlivými učiteli.                   

Třídní učitelé

1. třída
Mgr. Dagmar Lexová
d.lexova@skola-straz.cz

2.A třída
Mgr. Šárka Nováčková                            
s.novackova@skola-straz.cz

2.B třída
Mgr. Lenka Rutová
l.rutova@skola-straz.cz

3. třída
Mgr. Lenka Janoušková
l.janouskova@skola-straz.cz

4. třída
Mgr. Helena Langová
metodik primární prevence
h.langova@skola-straz.cz
+420 724 260 388, +420 482 731 428                                                                                                                                                                                                                                                            konzultační hodiny pro žáky i rodiče po předchozí telefonické nebo ústní domluvě

5. třída
Mgr. Eva Bilčáková
koordinátor ŠVP 
e.bilcakova@skola-straz.cz

6. třída

Mgr. Renáta Kolářová
r.kolarova@skola-straz.cz

7. třída
Mgr. Markéta Raabová
 m.raabova@skola-straz.cz

8. třída
Ing. Eva Petrová
e.petrova@skola-straz.cz

9. třída
Mgr.Martina Bestová
koordinátor EVVO 
m.bestova@skola-straz.cz

Bez třídnictví

Mgr. Marie Spurná 
výchovná poradkyně
m.spurna@skola-straz.cz
+420 485 159 079                                                                                                                                                                                                                                                                                                   konzultační hodiny pro žáky i rodiče po předchozí telefonické nebo ústní domluvě

Mgr. Petra Červenková                                                                                                                                                                                                                                                                        koordinátorka ICT
p.cervenkova@skola-straz.cz

Mgr. Michaela Linková
m.linkova@skola-straz.cz

Mgr. Iveta Kellerová
i.kellerova@skola-straz.cz

Školní družina

Marcela Ďurišová
vedoucí školní družiny                                                                                                                                                                                                                                                                                         I.oddělení
m.durisova@skola-straz.cz

Bc. Petra Odstrčilová Mašková
II.oddělení
p.odstrcilova@skola-straz.cz

Petra Deverová
III.oddělení 
p.deverova@skola-straz.cz

Klubík

Eliška Bjorke                                                                                                                                                                                                                                                                                                              školní asistentka                                                                                                                                                                                                                                                                                        e.bjorke@skola-straz.cz

Asistenti pedagoga

Petra Deverová

Iveta Kucháriková                                                                                                                                                                                                                                                                              i.kucharikova@skola-straz.cz

Marcela Bečáková                                                                                                                                                                                                                                                                     m.becakova@skola-straz.cz

Eliška Bjorke                                                                                                                                                                                                                                                                                     e.bjorke@skola-straz.cz

Petra Výšková                                                                                                                                                                                                                                                                                 p.vyskova@skola-straz.cz

Olivie Vacková                                                                                                                                                                                                                                                                                      o.vackova@skola-straz.cz

Lucie Kůtová                                                                                                                                                                                                                                                                                            l.kutova@skola-straz.cz

Nepedagogičtí pracovníci

Lenka Dědková
sekretářka
l.dedkova@skola-straz.cz
+420 602 117 687

Jan Bošek
školník ZŠ

Lucie Mirovská
uklizečka ZŠ

Frederika Bartová
uklizečka ZŠ

Školní jídelna

Alena Tluková
vedoucí školní jídelny
hospodarka@skola-straz.cz

Gabriela Bartošová
vedoucí kuchařka

Jana Jäschkeová
kuchařka

Jiřina Šindelářová
kuchařka

Libuše Mužáková
pomocná kuchařka