Úvod Družina Zápis a kritéria přijetí

Zápis a kritéria přijetí

Informace k zápisu do školní družiny

 

- Přijetí do školní družiny není nárokové.

- Zápis proběhne 1.9.2022  od 7:00h  do  10:00h ve školní družině. Výsledky přijetí budou vyvěšeny na webových stránkách školní družiny a ve vývěsní skříňce na budově 1.st.

- Řádný provoz školní družiny začíná od 2.9.2022 v 6:00h

- Do družiny jsou přijímáni žáci 1.-2.ročníku. Kapacita školní družiny je  dána příslušnými předpisy.

- Do školní družiny mohou být na základě žádosti zařazeni i další žáci 3.tříd do naplnění kapacity školní družiny.

- Pro žáky 3.tříd, kteří se nedostanou do školní družiny, bude otevřen celotýdenní kroužek Klubík od 12.00 do 16.00 s podmínkou, že děti odcházejí domů samy. Platba bude stejná jako ve školní družině.

- O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněné přihlášky/zápisového lístku předaného osobně 1.9.2022 paní vychovatelce ve školní družině. Zápisový lístek je ke stažení na web. stránkách školy v sekci družina _  dokumenty ke stažení_zápisní list.

 

Kritéria pro přijetí

1. –  žáci s celotýdenní docházkou

2. -   žáci mající v nižším ročníku naší školy sourozence, který navštěvuje školní družinu

3. -   další  podle věku

 

- Rozhodnutí o přijetí bude k dispozici na webových stránkách 1.9.2021 v 15:00h a zároveň vyvěšeno ve vitríně budovy 1.stupně.