Úvod Družina Zápis

Zápis

Seznam přijatých dětí do KLUBÍKU

ŠD 02/19     ŠD 06/19     ŠD 16/19      ŠD 38/19      ŠD 39/19       ŠD 44/19        ŠD 45/19

ŠD 74/19     ŠD 77/19

Vzhledem k nenaplnění kapacity Klubíku nabízíme dalších 6 míst pro 4.třídu, zájemci budou řazeni podle věku od nejmladšího.

 

 

Seznam přijatých/nepřijatých dětí do ŠD

ŠD 01/19    PŘIJAT                                  ŠD 26/19     PŘIJAT                           ŠD 51/19     PŘIJAT          

ŠD 02/19    NEPŘIJAT                              ŠD 27/19     PŘIJAT                          ŠD 52/19     PŘIJAT            

ŠD 03/19    PŘIJAT                                   ŠD 28/19     PŘIJAT                          ŠD 53/19    PŘIJAT           

ŠD 04/19     PŘIJAT                                  ŠD 29/19     PŘIJAT                           ŠD 54/19     PŘIJAT            

ŠD 05/19     PŘIJAT                                  ŠD 30/19     PŘIJAT                           ŠD 55/19     PŘIJAT            

ŠD 06/19    NEPŘIJAT                              ŠD 31/19     PŘIJAT                          ŠD 56/19     PŘIJAT            

ŠD 07/19     PŘIJAT                                  ŠD 32/19    PŘIJAT                           ŠD 57/19     PŘIJAT           

ŠD 08/19    PŘIJAT                                   ŠD 33/19    PŘIJAT                            ŠD 58/19     PŘIJAT           

ŠD 09/19      PŘIJAT                                 ŠD 34/19    PŘIJAT                            ŠD 59/19     PŘIJAT           

ŠD 10/19     PŘIJAT                                  ŠD 35/19    PŘIJAT                           ŠD 60/19     PŘIJAT           

ŠD 11/19     PŘIJAT                                  ŠD 36/19      PŘIJAT                          ŠD 61/19     PŘIJAT             

ŠD 12/19     PŘIJAT                                   ŠD 37/19     PŘIJAT                          ŠD 62/19     PŘIJAT             

ŠD 13/19     PŘIJAT                                   ŠD 38/19   NEPŘIJAT                        ŠD 63/19     PŘIJAT             

ŠD 14/19     PŘIJAT                                   ŠD 39/19   NEPŘIJAT                       ŠD 64/19     PŘIJAT             

ŠD 15/19      PŘIJAT                                 ŠD 40/19     PŘIJAT                           ŠD 65/19     PŘIJAT             

ŠD 16/19     NEPŘIJAT                            ŠD 41/19     PŘIJAT                            ŠD 66/19     PŘIJAT             

ŠD 17/19        PŘIJAT                              ŠD 42/19     PŘIJAT                            ŠD 67/19     PŘIJAT             

ŠD 18/19      PŘIJAT                               ŠD 43/19     PŘIJAT                             ŠD 68/19     PŘIJAT            

ŠD 19/19      PŘIJAT                               ŠD 44/19    NEPŘIJAT                         ŠD 69/19     PŘIJAT            

ŠD 20/19     PŘIJAT                               ŠD 45/19     NEPŘIJAT                         ŠD 70/19     PŘIJAT            

ŠD 21/19     PŘIJAT                                ŠD 46/19     PŘIJAT                             ŠD 71/19      PŘIJAT            

ŠD 22/19     PŘIJAT                               ŠD 47/19     PŘIJAT                              ŠD 72/19      PŘIJAT            

ŠD 23/19     PŘIJAT                                ŠD 48/19     PŘIJAT                              ŠD 73/19     PŘIJAT            

ŠD 24/19     PŘIJAT                                ŠD 49/19     PŘIJAT                              ŠD 74/19   NEPŘIJAT         

ŠD 25/19     PŘIJAT                                ŠD 50/19    PŘIJAT                                ŠD 75/19     PŘIJAT           

                                                                                                                                  ŠD 76/19    PŘIJAT

                                                                                                                                  ŠD 77/19    NEPŘIJAT