Úvod Aktuality

Aktuality

dotazník

Dotazník k výuce během pandemie COVID

Vážení rodiče, prosíme vás o vyplnění dobrovolného dotazníku, který nám dá zpětnou vazbu o účinnosti opatření v době koronavirové krize. Dotazník vyplňte do 7.7.2020. Děkujeme. https://forms.gle/ddUSAxecr9hJawfLA     celý článek ›

vloženo: 24.06.2020
vysv.jpg

Organizace posledního školního dne - vysvědčení 26.6.

V poslední den školního roku se žáci sejdou ve svých třídách v 8:00, kde jim bude předáno třídní učitelkou vysvědčení. V 8:30 se všichni žáci přesunou na louku před altán na 2.stupni a rozloučí se s našimi deváťáky. Předpokládaný konec této akce je v 9:15. Oběd bude pro žáky zajištěn od 10:45. Školní družina tento den poběží v normálním režimu. celý článek ›

vloženo: 22.06.2020

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ A ŠKOLNÍCH AKCÍ OD 22. 6. 2020 DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU

Na základě úpravy opatření ministerstva zdravotnictví z 15. 6. 2020 je možné mezi 22. červnem a 30. červnem 2020 , aby školy pořádaly akce, které nejsou vzděláváním, jako například předání vysvědčení, závěrečné focení třídy, slavnostní rozloučení se závěrečným ročníkem apod. Akcí se budou moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Stále však... celý článek ›

vloženo: 16.06.2020
zpět

Provoz ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou a ochrana zdraví v období do konce školního roku 2019/2020

Základní informace pro žáky 2. stupně a zákonné zástupce Od 8. 6. 2020 se umožňuje osobní přítomnost žáků všech ročníků 2. stupně základní školy za účelem opakování probraného učiva, dobrovolných socializačních aktivit, konání skupinových konzultací či třídnických hodin. Přítomnost žáků ve škole je dobrovolná. Aktivity budou probíhat pro žáky a to ve skupině s maximálním počtem 15 žáků.... celý článek ›

vloženo: 04.06.2020
prezent.jpg

Prezentace pro budoucí prvňáčky

Milí rodiče budoucích prvňáčků, milí předškoláci, protože jste se nemohli dostavit na pravidelná předškolní setkání v programu Předškolák, vytvořili jsme pro vás krátkou prezentaci školy, kterou budete devět let navštěvovat. Už se na vás těšíme a v úterý 1. září na shledanou!!!! /getFile/id:8441/Skola_1.tr.ppt /getFile/id:8443/Skola_1.tr.pdf celý článek ›

vloženo: 02.06.2020
platba

INFORMACE K PLATBĚ ŠKOLNÍ DRUŽINY A KROUŽKŮ

Vzhledem k současné situaci budou příští týden platby za školní družinu všem platícím vráceny ve výši 375,- Kč. 200 ,- Kč, které děti platily za kulturní představení, budou buď převedeny do příštího roku, těm, kteří nebudou pokračovat ve ŠD, budou převedeny do třídního fondu příslušné třídy. Platby za kroužky budou v případě pokračování v návštěvě kroužku převedeny do 1. pololetí... celý článek ›

vloženo: 02.06.2020
výuka

Zájem o výuku žáků 2.stupně od 8.6.2020

Vážení rodiče z rozhodnutí MŠMT je umožněno žákům druhého stupně navštěvovat školu od 8.6.2020 do 26.6. 2020.  Naše škola umožní  žákům  docházku s výukou hlavních předmětů /matematika, český jazyk, dějepis, zeměpis, anglický jazyk, přírodopis, fyzika/ . Budou vytvořeny 15 členné  skupiny. Budeme vyžadovat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového... celý článek ›

vloženo: 28.05.2020
přij

Termíny přijímacího řízení na střední školy

Vážení rodiče, termín přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníku byl stanoven 8. 6. 2020. Termín přijímací zkoušky pro žáky 5. ročníku a 7. ročníku byl stanoven na 9. 6.2020. V sekci základní škola - výchovná poradkyně najdete podrobné informace z MŠMT k  přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2019/2020.   celý článek ›

vloženo: 22.05.2020
škola

Návrat do školy od 25.5.

Vážení rodiče, díky Vaší vstřícnosti se nám podařilo vytvořit skupiny žáků z původních tříd a budou je vyučovat kmenové třídní učitelky. Aby se zamezilo shlukování žáků před školou, budou začátky a konce vyučování posunuty, a to 1. třída od 7:30 do 11:00, 2. A od 7:40 do 11:20, 2. B od 7:50 do 11:30, 3. třída od 8:00 do 11:40, 4. třída od 8:10 do 11:50, 5. třída od 8:20 do 12:20. Po... celý článek ›

vloženo: 18.05.2020
vysv

Pravidla pro hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí ve školním roce 2019/2020

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou za 2. pololetí školního roku 2019/2020 Pokyn ředitelky školy Na základě vyhlášky MŠMT 211/2020 ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 bude hodnocení výsledků žáka za výše uvedené období vycházet: z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí... celý článek ›

vloženo: 13.05.2020
třída.jpg

Provoz v ZŠ do konce školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, ministerstvo školství konečně vydalo očekávaný dokument „OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“, který je k dispozici níže ke stažení. Pro nás z uvedeného textu vyplývá následující: 11.5. obnoví škola výuku pro žáky 9. ročníku zaměřenou na přípravu k přijímacím zkouškám ( výuka matematiky a českého jazyka by... celý článek ›

vloženo: 04.05.2020

Výkaz k OČR ke stažení

Zde si můžete vytisknout formulář, tzv. „lístek na peníze“, kterým rodič prokáže na konci každého měsíce, že stále čerpá ošetřovné z důvodu uzavření škol. U běžných OČR to není, protože trvají krátkou dobu. Na tomto formuláři rodič vyznačí,... celý článek ›

vloženo: 30.03.2020

PLATBY STRAVNÉ, ŠKOLNÉ V MŠ

  Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole Vážení rodiče, v souvislosti s uzavřením naší mateřské školy Vás informuji, že podle vyhlášky č.14/2005 §6, odst. 5 ve znění pozdějších předpisů dojde ke snížení... celý článek ›

vloženo: 23.03.2020

Ošetřovné - změny

Vláda 19. 3. schválila změny v ošetřovném: ošetřovné bude propláceno po celou dobu, kdy budou školy zavřené nárok na ošetřovné v době mimořádného opatření mají rodiče s dětmi do 13 let   Ošetřovné vystaví škola... celý článek ›

vloženo: 23.03.2020
Harry

Londýn a Harry Potter

Po dvou letech naše škola opět nabízí žákům současné 7. a 8. třídy poznávací zájezd do Londýna a za Harry Potterem. Zájezd se uskuteční v termínu: 12.-16. 10. 2020 s cenou: 6 800,- Kč (záloha 2 500,- Kč do 28. 2. 2020, doplatek 4 300,- Kč do 19. 6. 2020) +... celý článek ›

vloženo: 11.01.2020
rekonstrukce

Rekonstrukce ve škole

Od 28. 10. bude v půdních prostorách budovy 2. stupně probíhat rekonstrukce. Žáci i veřejnost budou používat výhradně vchod pro pedagogy z Majerovy ulice a budou dodržovat bezpečnostní pravidla, se kterými je seznámí třídní učitelky. Pravidla bezpečnosti v době rekonstrukce:... celý článek ›

vloženo: 15.10.2019
platby

Správná čísla účtů při platbách

Prosíme rodiče žáků, aby posílali platbu na správná čísla účtů: Kroužky: 0986011389/0800, variabilní symbol 6020020, do poznámky napište jméno a třídu dítěte, název a den kroužku. Platbu na kroužek Musictime, Všestranka a Věda nás baví posílejte na jejich... celý článek ›

vloženo: 17.09.2019
Máme nový web

Máme nový web

S velkou radostí vám oznamujeme, že jsme spustili nový web školy. Jdeme s dobou, a tak jsme nechtěli být pozadu ani v online světě! Nový web není jenom o vzhledu, ale také by měl být přehlednější a uživatelsky příjemnější. Nový vzhled nemají jen webové stránky, ale... celý článek ›

vloženo: 10.04.2019