Kroužky

Kroužky v 1. pololetí

Pondělí

Kroužek Platba Hodina Třída Vedoucí Místo
Angličtina výuka 300,- +  CD,PS 650,-hotově vyučující 300,- 12.00 - 12.30 2.A. Mgr. Lexová 1. třída
Angličtina výuka 300,- + CD,PS 650,- hotově vyučující 300,- 12.30 - 13.00 2.B Mgr. Lexová 1. třída
Angličtina výuka 300,- + CD,PS 650,- hotově vyučující 300,- 13.00 -13.30 1./1. skup. Mgr. Lexová 1. třída
Angličtina výuka 300,- + CD,PS 650,- hotově vyučující 300,- 13.30.-14.00 1./2. skup. Mgr. Lexová 1. třída
Basketbal 600,- 13.30 - 14.15 1.-4. p.Masár tělocvična
Keramika 1.200,- 12.30 - 13.30 2.A a 2.B Mgr. Nováčková keram. dílna
Keramika 1.200,- 14.00 -15.00 2.B a 3. Mgr. Nováčková keram. dílna
Výtvarný kroužek 700,- 14.00 - 15.00 1. -6.třída Mgr. Lexová 1.třída
Náboženství 0 13.50 - 14.40 1. a 2.stupeň sestra Josefka 2.B
Kytara Musictime 14.00 - 15.00 začátečníci Musictime 5.třída
Kytara Musictime 15.,00 - 16.00 pokročilí Musictime 5.třída
Kytara Musictime 16.00 - 17.00 indiv. výuka Musictime 5.třída

Úterý

Kroužek Platba Hodina Třída Vedoucí Místo
Erasmus 500,- 14.00 - 15.00 Erasmus Mgr. Linková 8.
Pohybové hry 600,- 13.30 - 14.15 1.. 2.tř Mgr. Rutová tělocvična
Holčičiny Musictime 14.00 - 15.00 1.stupeň Musictime 5.třída
Sebeobrana 600,- 16.00 - 17.00 2. - 9. p. Choc tělocvična
Přípravka k přijímacím zkouškám ČJ 500,- 07.00  -  7.45 9. Mgr. Kolářová 9.

Středa

Kroužek Platba Hodina Třída Vedoucí Místo
Flétna 500,- 13.00 - 13.30 6. pokročilí Mgr. Janoušková 3.
  500,- 13.30 - 14.00 3. mírně pokročilí Mgr. Janoušková 3.
Florbal 900,- 16.30 - 18. 00 3. - 6. Mgr. Húska tělocvična
Keramika 1.200,- 14.00 - 15.00 4. - 7. Mgr. Nováčková keram. dílna
Moderní tanec Musictime 14.15 -15.15 1.-5.třída Musictime tělocvična
Příprava na přijímací zkoušky z matematiky 500,- 7.00 -7.45 9. Mgr. Červenková 9.

Čtvrtek

Kroužek Platba Hodina Třída Vedoucí Místo
Redakční rada 1 x za 14 dní 300,- 14.00 - 16.00 2. stupeň Mgr. Červenková Počítač.učebna
Ropeskipping 600,- 14.15 - 15.45 1. - 5. p. Výšková tělocvična
Veselá věda ves.věda 12.45 - 13.45 4. Bečáková 4.třída
Veselá věda ves.věda 14.00 - 15.00 1.stupeň Bečáková 4.třída
Logopedie 300,- 12.00 - 12.30 2. Lexová 1.třída

Pátek

Kroužek Platba Hodina Třída Vedoucí Místo
Logopedie 300,- 12.00 - 12.30 1. Mgr. Lexová 1.

 

Děti, které dostaly potvrzenou přihlášku potvrzenou vedoucím kroužku, jsou do kroužku přijaté. Prosíme o úhradu úplaty za kroužek za 1.pololetí do konce října, za druhé pololetí do konce února na účet kroužky:  účet 0986011389/0800, variabilní symbol 6020020, do poznámky napište jméno a třídu dítěte, název a den kroužku. Platbu na kroužek pořádaný jinou organizací, než je škola, posílejte na  účet těchto organizací.


 

Kroužky pořádané jinými organizátory