Úvod Družina Plány práce

Plány práce

TÉMATICKÝ PLÁN ŠD 2022/2023

ZÁŘÍ

 • seznámení s režimem školní družiny a provozem všech venkovních prostor ŠD
 • seznámení s pravidly a hygienou
 • seznamování s okolím školy – Obecní úřad, kostel, hasičská stanice, knihovna
 • bezpečná cesta do školy – Dopravní výchova
 • co jsem zažil o prázdninách – povídání, malování
 • výzdoba prostor školní družiny
 • autorské čtení – možnost zakoupení knihy

ŘÍJEN

 • ročníkový projekt s IZS
 • pravidla slušného chování
 • příroda – projektový den
 • výrobky s podzimní tématikou
 • příroda na podzim
 • výroba a malování strašidélek, dýní a pavouků
 • Halloween v ŠD
 • Základy první pomoci – přednáška a praktická ukázka

LISTOPAD

 • Strašidelný pochod 4.11. 2022
 • tvorba z listí – skupinová práce
 • sběr a tvoření z přírodních plodin
 • malování draků
 • procházky do lesa – Co umí podzim
 • výroba vánočních dekorací
 • výroba vánočního dárku
 • pokusy IQ Landia

PROSINEC

 • Čertoviny - výroba Mikuláše, čerta a anděla, maškarní, soutěže
 • čtení a poslech pohádek
 • čtení a vyprávění o adventu a vánočních tradicích
 • výzdoba školní družiny
 • výroba vánočních ozdob
 • vánoční stromek pro zvířátka – zdobení vánočního stromu v lese
 • divadelní představení – Jak šel Kuba do pekla.
 • 22. 12. Vánoce ve školní družině – poslech koled, ochutnávka cukroví

LEDEN          

 • vyprávění o vánocích, malování vánoční nadílky
 • kuličkiáda
 • tvoření z vatových tamponků
 • barvení sněhu
 • bobování a ježdění na pytlích po školní zahradě
 • výroba vloček z papíru
 • stavby ze sněhu

ÚNOR

 • výroba masek
 • maškarní rej
 • výroba valentýnky
 • měsíc pohádek – čtení a vyprávění pohádek známých i neznámých
 • malování a tvoření výrobků s pohádkovou tématikou
 • moje rodina
 • sokolnická ukázka

  BŘEZEN

 • úklid zahrady
 • dopravní výchova
 • setí pšenice a řeřichy
 • sportování na hřišti – soutěže oddělení – hod na cíl, kop na bránu, štafeta
 • výroba dárečků pro prvňáčky
 • ukázka výcviku asistenčních psů
 • Duben

 • velikonoční tvoření, zvyky, tradice
 • Den Země
 • ekologie – třídění odpadu
 • výroba a malování čarodějnic
 • čarodějný rej ve školní družině
 • enkaustika – výroba dárku pro maminky
 •  
 • Květen

 • mandaly
 • zdobení muffinů
 • malování křídami
 • malování a tvoření výrobků s indiánskou tématikou
 • projektový den – hasiči- Svatý Florián
 • ukázka výcviku policejních psů
 • Červen

 • hry a soutěže ke dni dětí
 • nocování ve školní družině
 • vodní radovánky
 • míčové hry na hřišti
 • zdravá pětka – známé a neznámé
 • opakování bezpečnosti a první pomoci nejen o prázdninách
 • Hurá, už se těšíme na prázdniny – malování, tvoření, hry, zábava

 

Ve Stráži nad Nisou 29.8.2022

 

Změna programu vyhrazena.