Úvod Družina Plány práce

Plány práce

TÉMATICKÝ PLÁN ŠD 2020/2021

 

ZÁŘÍ

 • seznámení s režimem školní družiny a provozem všech venkovních prostor ŠD
 • seznamování s okolím školy – Obecní úřad, kostel, hasičská stanice, knihovna
 • bezpečná cesta do školy – DOPRAVNÍ VÝCHOVA
 • co jsem zažil o prázdninách – povídání, malování
 • výzdoba prostor školní družiny
 • zahájení projektu ČTEME DOMA
 • seznámení s pravidly hygieny ve ŠD
 • základy první pomoci – přednáška a praktický nácvik

 

ŘÍJEN

 • zahájení projektu SLUŠNÉ CHOVÁNÍ
 • den ptactva – ukázka ptactva, sokolník
 • Den stromů – projektový den
 • Zdravá pětka – známé a neznámé ovoce
 • výrobky s podzimní tématikou
 • příroda na podzim
 • výroba a malování strašidélek, dýní a pavouků
 • 27.10. Halloween v ŠD

 

LISTOPAD

 • tvorba z listí
 • sběr a tvoření z přírodních plodin
 • malování draků
 • procházky do lesa – Co umí podzim
 • výroba vánočních dekorací
 • výroba vánočního dárku

 

PROSINEC

 • Čertoviny - výroba Mikuláše, čerta a anděla, maškarní, soutěže
 • čtení a poslech pohádek
 • čtení a vyprávění o adventu a vánočních tradicích
 • výzdoba školní družiny
 • výroba vánočních ozdob
 • vánoční stromek pro zvířátka – zdobení vánočního stromu v lese
 • 18. 12. Vánoce ve školní družině – poslech koled

LEDEN          

 • vyprávění o vánocích, malování vánoční nadílky
 • stavění ze sněhu – družina staví sněhuláka
 • tvoření z vatových tamponků
 • bobování a ježdění na pytlích po školní zahradě
 • výroba vloček z papíru
 • jak si představuji Sněhovou královnu

ÚNOR

 • výroba masek
 • maškarní rej
 • výroba valentýnky
 • měsíc pohádek – čtení a vyprávění pohádek známých i neznámých
 • malování a tvoření výrobků s pohádkovou tématikou
 • moje rodina

 

BŘEZEN

 • úklid zahrady
 • dopravní výchova
 • setí pšenice a řeřichy
 • výtvarná technika eukaustika
 • sportování na hřišti – soutěže oddělení – hod na cíl, kop ná bránu, štafeta

 

DUBEN

 • velikonoční tvoření, zvyky, tradice
 • Den Země – úklid lesa
 • ekologie – třídění odpadu
 • výroba dárečků pro prvňáčky
 • výroba a malování čarodějnic
 • čarodějný rej ve školní družině

 

KVĚTEN

 • výroba dárků ke Dni matek
 • Mezinárodní den rodin
 • malování křídami
 • malování a tvoření výrobků s indiánskou tématikou
 • návštěva u indiánů – projektový den
 • ukázka výcviku policejních psů

 

ČERVEN    

 • hry a soutěže ke Dni dětí
 • nocování ve školní družině (odměna za celoroční práci a chování v ŠD)
 • návštěva hasičské zbrojnice ve Stráži nad Nisou
 • vodní radovánky
 • míčové hry na hřišti
 • opakování bezpečnosti a první pomoci nejen o prázdninách
 • Hurá, už se těšíme na prázdniny – malování, tvoření, hry, zábava

Ve Stráži nad Nisou 30.8.2020