Úvod Jídelna Informace

Informace

Kontakty

Vedoucí školního stravování: Martina Musilová, hospodarka@skola-straz.cz,  702 095 382
Školní jídelna: 606 046 133

Přihlašování obědů

Vážení rodiče, v květnu Vám byly na E-mail zaslány přístupové údaje na stránku www.strava.cz pro přihlašování obědů, zjišťování zůstatků a kontrolu odebíraných obědů. Pokud by někdo tyto informace neobdržel, informujte se u hospodářky školy na adrese  hospodarka@skola-straz.cz nebo telefonicky  na čísle  702 095 382. Zároveň Vás upozorňujeme, že v systému VIS, na který naše škola přešla, se počítá s ukončením školního roku 31.8. , proto Vám mohou být případné přeplatky vraceny na začátku září. Platby na nový školní rok je třeba poslat na účet do 15. dne v měsíci. Děkujeme za pochopení.

Platba stravného

 • bezhotovostní platby za stravování na následující měsíc je nutné poslat do konce měsíce předcházejícího (např. na červen poslat do konce května)
 • platba v hotovosti vždy poslední dva pracovní dny v měsíci na následující měsíc
 • vedoucí jídelny vede evidenci přihlášené i odhlášené stravy
 • vyúčtování rozdílů se provádí jednou za školní rok k 31. 8. daného roku
 • platba stravného se provádí bankovním převodem nebo složením hotovosti na účet ZŠ
 • číslo účtu 20108-986011389/0800
 • pokud nebude úhrada provedena v termínu splatnosti, nebo nebude dostatečná, žák nebude stravován

Kompletní evidenci přihlášených strávníků zajišťuje hospodářka školy od pondělí do pátku, v době 7.30 do 13.00. 

Odhlašování obědů  

 • telefonicky  vedoucí školní jídelny  702 095 382 v případě nepřítomnosti - jídelna 606 046 133 ,
 • nebo mailem hospodarka@skola-straz.cz ještě ten den ráno do 8.00 hodin

Cena stravného 

 směrnice platná od 1.9.2022                         

Výdej obědů

 • od 11.40 do 14.00 hodin pro žáky a zaměstnance školy
 • od 12.10 do 12.30 hodin výdej obědů pro cizí strávníky
 • cizí strávníci, kteří v jídelně neobědvají si oběd vyzvednou na vyhrazeném místě v jídlonosiči (jídlonosiče vyžadujeme čistě vymyté)
 • v případě nemoci dítěte je možné si první den nemoci vyzvednout oběd ve ŠJ do čistých  nosičů od 12.00 do 12.30
 • ostatní dny, po které bude dítě nemocné, je nutné obědy odhlásit (vyhláška č. 107/2005 Sb)

Alergeny v potravinách

 • podle nařízení EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které nabývá účinnosti dnem 13. 12. 2014, se musí každý spotřebitel-strávník dozvědět, zda se v potravině-pokrmu vyskytují nějaké alergeny.
 • součástí nařízení je také přesný seznam látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost.
 • od 15. 12. 2014 budeme proto uvádět výčet těchto látek-alergenů pod odpovídajícím číslem na každém našem jídelníčku u každého pokrmu.