Úvod Jídelna Informace

Informace

Informace k výdeji jídel od 6.4.2021

Vážení občané senioři, covid pozitivní, či v karanténě, chtěli bychom vás informovat, že stávající systém rozvozu obědů z místních restaurací do domácností bude probíhat do čtvrtka 1.4.2021.

 

Po Velikonocích, tedy od úterý 6.4.2021 začne vařit školní jídelna.

 • Obědy mohou odebírat žáci, senioři s trvalým pobytem ve Stráži nad Nisou, cizí strávníci přihlášení k odběru obědů v letošním školním roce.
 • Obědy budou vydávány ve školní jídelně

- pro žáky 1.stupně ZŠ  v časech 11:30 -12:30 a 2.stupně ZŠ v časech 13:00 – 14:30 na místě u okna směrem k ZŠ

pro ostatní v časech od 11:00 na místě u okna směrem k MŠ

(pro seniory, covid pozitivní a v karanténě, kteří nemají možnost si jídlo vyzvednout, bude zajištěn rozvoz domů);

 • Objednávky jídel pro žáky ZŠ v dotazníku na webových stránkách školy a v elektronické žákovské knížce
 • Objednávky jídel cizích strávníků provádějte u vedoucí školní jídelny na tel.: 485 159 013  nebo 702095382
 • nebo e-mailu  hospodarka@skola-straz.cz
 • Cena obědů se řídí ceníkem školní jídelny a platby vybírá také školní jídelna;
 • Obědy budou vydávány do vlastních čistých jídlonosičů opatřených jmenovkou, doporučujeme mít 2 sady na výměnu.

 

Obědy ve školní jídelně jsou zcela zajišťovány ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou, pouze s rozvozem výše uvedeným občanům napomáhá obec.

 

Výdej obědů v době distanční výuky od 4.1.2021

Výdej obědů pro žáky 3. - 9.třídy do jídlonosičů přinesených do 9:00 hodin k bočnímu vchodu do jídelny bude možný od 12:00 do 13:30. 

 

Aktualizovaná informace pro cizí strávníky

Po projednání s KHS Liberec se mění vydávání obědů pro cizí strávníky takto:

Výdej oběda bude pouze pro strávníky dotované z obecního úřadu do přinesených nádob u zadního vchodu do školní kuchyně jak bylo za doby krizového opatření COVID.

Od 1.9.2020

vaří ŠJ opět pro cizí strávníky, kteří obědy již odebírali.

Konzumace oběda ve ŠJ i jeho vyzvednutí v čase  11:00-11:30.

 

Informace k mimořádné situaci pro žáky a cizí strávníky

 Peníze za zaplacené obědy se převedou do období, kdy bude možné obědy opět odebírat.

 

Zrovna tak žáci si nemusí odhlašovat obědy na dobu mimořádného volna od 16.3. 2020. Zaplacené obědy budou automaticky posunuty na další dobu, kdy děti nastoupí do školy.

 

Kontakty

Vedoucí školní jídelny: Alena Tluková, hospodarka@skola-straz.cz, 485 159 013    702 095 382
Školní jídelna: 488 881 002

Platba stravného

 • zálohové platby za stravování jsou bezhotovostní do 15. dne aktuálního měsíce
 • platba v hotovosti vždy poslední pracovní den v měsíci
 • vedoucí jídelny vede evidenci přihlášené i odhlášené stravy
 • vyúčtování rozdílů se provádí jednou za školní rok k 30. 6. daného roku
 • platba stravného se provádí bankovním převodem nebo složením hotovosti na účet ZŠ
 • číslo účtu 20108-986011389/0800
 • pokud nebude úhrada provedena v termínu splatnosti, nebo nebude dostatečná, žák nebude stravován

Kompletní evidenci přihlášených strávníků zajišťuje hospodářka školy od pondělí do pátku, v době 7.30 do 9.00 a od 13.00 do 14.00. 

Odhlašování obědů  

 • telefonicky  vedoucí školní jídelny 485 159 013, v případě nepřítomnosti - jídelna 488 881 002 , nebo mailem ještě ten den ráno do 8.00 hodin

Cena stravného                            

 • 1. stupeň (do 10 let) 26 Kč/1 oběd
 • 2. stupeň (11 až 14 let) 28 Kč/1 oběd
 • 3. stupeň (nad 15 let) 30 Kč/1 oběd
 • cizí strávníci 55 Kč/1 oběd
 • Důchodce s trvalým pobytem ve Stráži nad Nisou-  35 Kč/1 oběd

Výdej obědů

 • od 11.40 do 14.00 hodin pro žáky a zaměstnance školy
 • od 12.10 do 12.30 hodin výdej obědů pro cizí strávníky
 • cizí strávníci, kteří v jídelně neobědvají si oběd vyzvednou na vyhrazeném místě v jídlonosiči (jídlonosiče vyžadujeme čistě vymyté a nerezové)
 • v případě nemoci dítěte je možné si první den nemoci vyzvednout oběd ve ŠJ do čistých nerezových nosičů od 12.00 do 12.30
 • ostatní dny, po které bude dítě nemocné, je nutné obědy odhlásit (vyhláška č. 107/2005 Sb)

Alergeny v potravinách

 • podle nařízení EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které nabývá účinnosti dnem 13. 12. 2014, se musí každý spotřebitel-strávník dozvědět, zda se v potravině-pokrmu vyskytují nějaké alergeny.
 • součástí nařízení je také přesný seznam látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost.
 • od 15. 12. 2014 budeme proto uvádět výčet těchto látek-alergenů pod odpovídajícím číslem na každém našem jídelníčku u každého pokrmu.