Úvod Jídelna Informace

Informace

Informace ke stravování ve školní jídelně od 25.5.2020

První stupeň ZŠ – stravování ve ŠJ od 25.5.2020

Žáci budou vstupovat do jídelny s doprovodem dospělé osoby ve skupinách

po 15 (dle rozdělení při výuce).

Při vstupu do jídelny každý použije dezinfekční prostředek na ruce.

Strávníci mají roušky, které odloží při konzumaci jídla.

Je nutno udržovat určené rozestupy mezi strávníky.

Příbor dostane každý strávník u okénka do ruky.

Skupina žáků bude rozmístěna vždy v jedné části jídelny.

Žáci obsadí pouze místa vyznačená barevně na kraji stolu.

Nápoje bude rozlévat strávníkům určená osoba.

Rodiče ani jiné cizí osoby nemají do ŠJ přístup.

 

Cizí strávníci – stravování od 18.5.2020

 

Obědy se vydají přihlášeným strávníkům do vlastních jídlonosičů, pokud je strávník předá do 9 hodin ráno na vyhrazené místo u zadního vchodu do kuchyně.

Na stejném místě si je mohou strávníci vyzvednout od 11 hodin.

Cizí strávníci ani jiné cizí osoby nesmí do jídelny vstupovat.

 

Informace k mimořádné situaci pro žáky a cizí strávníky

 Peníze za zaplacené obědy se převedou do období, kdy bude možné obědy opět odebírat.

 

Zrovna tak žáci si nemusí odhlašovat obědy na dobu mimořádného volna od 16.3. 2020. Zaplacené obědy budou automaticky posunuty na další dobu, kdy děti nastoupí do školy.

 

Kontakty

Vedoucí školní jídelny: Alena Tluková, hospodarka@skola-straz.cz, 485 159 013
Školní jídelna: 488 881 002

Platba stravného

 • zálohové platby za stravování jsou bezhotovostní do 15. dne aktuálního měsíce
 • platba v hotovosti vždy poslední pracovní den v měsíci
 • vedoucí jídelny vede evidenci přihlášené i odhlášené stravy
 • vyúčtování rozdílů se provádí jednou za školní rok k 30. 6. daného roku
 • platba stravného se provádí bankovním převodem nebo složením hotovosti na účet ZŠ
 • číslo účtu 20108-986011389/0800
 • pokud nebude úhrada provedena v termínu splatnosti, nebo nebude dostatečná, žák nebude stravován

Kompletní evidenci přihlášených strávníků zajišťuje hospodářka školy od pondělí do pátku, v době 7.30 do 9.00 a od 13.00 do 14.00. 

Odhlašování obědů  

 • telefonicky  vedoucí školní jídelny 485 159 013, v případě nepřítomnosti - jídelna 488 881 002 , nebo mailem ještě ten den ráno do 8.00 hodin

Cena stravného                            

 • 1. stupeň (do 10 let) 26 Kč/1 oběd
 • 2. stupeň (11 až 14 let) 28 Kč/1 oběd
 • 3. stupeň (nad 15 let) 30 Kč/1 oběd
 • cizí strávníci 55 Kč/1 oběd
 • senioři nad 70 let s trvalým bydlištěm ve Stráži nad Nisou 35 Kč/1 oběd

Výdej obědů

 • od 11.40 do 14.00 hodin pro žáky a zaměstnance školy
 • od 12.10 do 12.30 hodin výdej obědů pro cizí strávníky
 • cizí strávníci, kteří v jídelně neobědvají si oběd vyzvednou na vyhrazeném místě v jídlonosiči (jídlonosiče vyžadujeme čistě vymyté a nerezové)
 • v případě nemoci dítěte je možné si první den nemoci vyzvednout oběd ve ŠJ do čistých nerezových nosičů od 12.00 do 12.30
 • ostatní dny, po které bude dítě nemocné, je nutné obědy odhlásit (vyhláška č. 107/2005 Sb)

Alergeny v potravinách

 • podle nařízení EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které nabývá účinnosti dnem 13. 12. 2014, se musí každý spotřebitel-strávník dozvědět, zda se v potravině-pokrmu vyskytují nějaké alergeny.
 • součástí nařízení je také přesný seznam látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost.
 • od 15. 12. 2014 budeme proto uvádět výčet těchto látek-alergenů pod odpovídajícím číslem na každém našem jídelníčku u každého pokrmu.