Úvod Jídelna Informace

Informace

 

Od 20.9.2021

vaří ŠJ opět pro cizí strávníky, kteří obědy již odebírali.

Vyzvednutí jídlonosičů v prostoru školní jídelny - již ne výdejním okénkem před budovou -

v čase  11:00-11:15.Prosíme o dodržování tohoto času.

Děkujeme.

Kontakty

Vedoucí školní jídelny: Alena Tluková , v zast. Martina Musilová, hospodarka@skola-straz.cz,  702 095 382
Školní jídelna: 606 046 133

Platba stravného

 • zálohové platby za stravování jsou bezhotovostní do 15. dne aktuálního měsíce
 • platba v hotovosti vždy poslední dva pracovní dny v měsíci na následující měsíc
 • vedoucí jídelny vede evidenci přihlášené i odhlášené stravy
 • vyúčtování rozdílů se provádí jednou za školní rok k 30. 6. daného roku
 • platba stravného se provádí bankovním převodem nebo složením hotovosti na účet ZŠ
 • číslo účtu 20108-986011389/0800
 • pokud nebude úhrada provedena v termínu splatnosti, nebo nebude dostatečná, žák nebude stravován

Kompletní evidenci přihlášených strávníků zajišťuje hospodářka školy od pondělí do pátku, v době 7.30 do 13.00. 

Odhlašování obědů  

 • telefonicky  vedoucí školní jídelny 485 159 013, 702 095 382 v případě nepřítomnosti - jídelna 488 881 002 ,
 • nebo mailem hospodarka@skola-straz.cz ještě ten den ráno do 8.00 hodin

Cena stravného                            

 • 1. stupeň (do 10 let) 26 Kč/1 oběd
 • 2. stupeň (11 až 14 let) 28 Kč/1 oběd
 • 3. stupeň (nad 15 let) 30 Kč/1 oběd
 • cizí strávníci 55 Kč/1 oběd
 • Důchodce s trvalým pobytem ve Stráži nad Nisou-  35 Kč/1 oběd

Výdej obědů

 • od 11.40 do 14.00 hodin pro žáky a zaměstnance školy
 • od 12.10 do 12.30 hodin výdej obědů pro cizí strávníky
 • cizí strávníci, kteří v jídelně neobědvají si oběd vyzvednou na vyhrazeném místě v jídlonosiči (jídlonosiče vyžadujeme čistě vymyté)
 • v případě nemoci dítěte je možné si první den nemoci vyzvednout oběd ve ŠJ do čistých  nosičů od 12.00 do 12.30
 • ostatní dny, po které bude dítě nemocné, je nutné obědy odhlásit (vyhláška č. 107/2005 Sb)

Alergeny v potravinách

 • podle nařízení EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které nabývá účinnosti dnem 13. 12. 2014, se musí každý spotřebitel-strávník dozvědět, zda se v potravině-pokrmu vyskytují nějaké alergeny.
 • součástí nařízení je také přesný seznam látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost.
 • od 15. 12. 2014 budeme proto uvádět výčet těchto látek-alergenů pod odpovídajícím číslem na každém našem jídelníčku u každého pokrmu.