Úvod Základní škola

Základní škola

Základní škola a Mateřská škola ve Stráži nad Nisou  tvoří jeden subjekt: ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou, příspěvková organizace. Ve škole je školní jídelna a školní družina. Zřizovatelem školy je obec Stráž nad Nisou.

Naší vizí je budovat školu, která by neměla být pouze místem povinného školního vzdělávání v rámci zákonem stanovených norem – škola tohoto tisíciletí se musí vrátit ke své téměř již zapomenuté  roli – musí se stát přirozeným centrem komunity, přirozeným centrem vzdělávání a zprostředkovávaného i aktivního  poznávání nejen dětí, ale i dospělých v produktivním i poproduktivním věku.