Úvod Základní škola

Základní škola

Základní škola a Mateřská škola ve Stráži nad Nisou  tvoří jeden subjekt: ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou, příspěvková organizace. Ve škole je školní jídelna a školní družina. Zřizovatelem školy je obec Stráž nad Nisou.

Naší vizí je budovat školu, která by neměla být pouze místem povinného školního vzdělávání v rámci zákonem stanovených norem – škola tohoto tisíciletí se musí vrátit ke své téměř již zapomenuté  roli – musí se stát přirozeným centrem komunity, přirozeným centrem vzdělávání a zprostředkovávaného i aktivního  poznávání nejen dětí, ale i dospělých v produktivním i poproduktivním věku.

Proč si vybrat naši školu?

 • Jsme moderní škola rodinného typu s dlouholetou tradicí a stabilním pedagogickým sborem, otevřená novým přístupům.
 • Naši bývalí žáci jsou úspěšnými absolventy  středních a vysokých škol.
 • Škola je neustále modernizována díky velké podpoře zřizovatele.

Poskytujeme úplné základní vzdělání

 • povinné a volitelné předměty
 • výuka cizího jazyka od 1.třídy formou kroužku.

Připravujeme žáky pro další vzdělávání

 • pomoc při volbě povolání
 • zajištění průběžného testování ČŠI
 • semináře k přípravě budoucího povolání

Respektujeme individualitu dítěte

 • citlivý přístup pro žáky se SPU s možností doučování
 • práce s nadanými žáky nad rámec povinného vzdělávání

Pomáháme nalézt řešení dětských problémů

 • individuální konzultace společné pro žáka a rodiče
 • úzká spolupráce s pedagogickými centry
 • práce speciálního pedagoga s žáky, keří se na něho mohou obracet se svými problémy

Zajišťujeme volnočasové aktivity

 • zájmové kroužky
 • aktivity zaměřené na rozvoj uměleckých dovedností
 • sportovní aktivity
 • účast ve sportovních soutěžích pořádaných v oblasti Liberecka

Spolupracujeme se zahraničními školami

 • účast v projektu Erasmus+

Využíváme nabídky regionálních grantů pro další rozvoj žáků

 • vypracováváme granty pro rozvoj školy
 • využíváme dotace LK

Rozvíjíme schopnosti a dovednosti žáků

 • účast žáků na vědomostních soutěžích, předmětových olympiádách
 • využití projektového  a tandemového vyučování
 •  kurzy pro žáky I. a  II. stupně ( lyžařský,  harmonizační, škola v přírodě )

Chystáme pro budoucí prvňáčky

 • zábavná odpoledne „ Předškolák“  plná her, malování, zpívání a cvičení

Organizujeme pro žáky a rodiče

 • besídky během školního roku
 • drakiádu
 • mikulášskou besídku
 • adventní a velikonoční dílničky
 • masopustní rej
 • zpívání žáků v kostele
 • letní jarmark při Strážských slavnostech
 • výstavy