Úvod Družina Zaměstnanci

Zaměstnanci

Vychovatelky ŠD

I. oddělení - Marcela Ďurišová, vedoucí školní družiny
m.durisova@skola-straz.cz

II. oddělení - Bc. Petra Odstrčilová Mašková
p.odstrcilova@skola-straz.cz

III. oddělení - Petra Deverová
p.deverova@skola-straz.cz

Kontakt: 739 082 353     

 Klubík   

provoz Klubíku 12,00 -16,00

paní asistentka : Olivie Olivová

Kontakt: 

 o.olivova@skola-straz.cz

Provoz ŠD

Ranní družina: 6.00 až 7.30
Odpolední družina: 11.40 až 16.30
Vyzvedávání dětí z družiny: děti je možné vyzvedávat do 13.00 a od 14.30 do 16.30 
 

Úhrada poplatku za ŠD 

Poplatek za ŠD za jedno pololetí je 500 Kč.
Hotově vybíráme 200 Kč na celý školní rok za dítě. Zůstatek za školní rok 2019/2020 bude převeden do tohoto školního roku 2020/2021.Splatnost do 30. 9. 2020. Částka slouží k úhradě kulturních akcí ŠD.


Úhrada ŠD bankovním převodem, číslo účtu: 0986011389/0800
variabilní symbol: 3143
poznámky: jméno, příjmení a třída žáka
splatnost: za I. pololetí do 30. září
splatnost za II. pololetí do 28. února

 

Motto: "Není těžké si hrát, těžší je naučit si hrát..."

Součástí základní školy je školní družina, která doplňuje její výchovné a vzdělávací poslání. Kapacita ŠD je 68 dětí. Děti jsou rozděleny do tří oddělení. V době od 13.00 do 14.30 jsou jednotlivá oddělení rozdělena a pracují samostatně s paní vychovatelkou na svém stanovišti. V ostatních časech provozu ŠD jsou žáci spojeni. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu.  Školní družina jako zařízení zájmového vzdělávání navazuje na vzdělávací program školy. 

Hlavní náplň práce školní družiny:
Vyhláška o zájmovém vzdělávání stanovuje náplň práce školní družiny. 
Jsou to zejména tyto činnosti:

a) Pravidelná činnost – je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru.

b) Příležitostné akce – slavnosti, výlety, návštěvy kulturních zařízení, akce ve spolupráci s rodiči apod.

c) Spontánní aktivity – zahrnují každodenní individuální klidové akce po obědě nebo ke konci provozní doby.

d) Odpočinkové činnosti – aktivní odpočinek, který bude kompenzovat jednostrannou zátěž během školního vyučování.

e) Příprava na vyučování – vypracování domácích úkolů, didaktické hry, tématické vycházky a další činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky, které žáci získávají během výuky.