Úvod Jídelna stravovací komise

stravovací komise

Stravovací komise je složena ze 3 členů: za ZŠ a MŠ: Mgr.Andrea Hýblová

                                                                  za rodiče: Jaroslava Hrubešová

                                                                  za kuchyň:  Martina Musilová