2022/2023

1.září je pro prvňáky a jejich rodiče slavnostním dnem v životě. Letošní prvňáčci se tradičně setkali s paní učitelkou za doprovodu svých rodičů na podiu v mateřské škole. Byli přivítáni paní ředitelkou a paní starostkou, poznali své patrony z řad žáků deváté třídy, kteří se s nimi budou setkávat každý měsíc a budou si s nimi sdělovat své dojmy ve třídě a ve škole. Potom se odebrali už do základní školy do své třídy, kde pro ně měla třídní učitelka připravený program. Přejeme jim, aby se jim u nás ve škole líbilo a zažívali zde krásné chvíle.