2020/2021

První školní den byl pro prvňáky na naší škole odlišný od ostatních let. Prvňáčci se svými rodiči dostavili na půdu MŠ a odtud si je po přivítání s paní ředitelkou, starostkou obce a třídní paní učitelkou odvedli patroni z řad žáků 9.třídy do 1.třídy ZŠ, kde se společně seznámili. Deváťáci se budou se svými svěřenci pravidelně setkávat a pomáhat jim v jejich prvním roce života na naší škole.

Je nám velikou ctí oznámit, že Zuzka Zelenková z 9. ročníku vyhrála mezinárodní soutěž. V rámci našeho projektu European Web Radio se (stejně jako žáci ze Španělska, Německa, Itálie a Portugalska) zúčastnila Logo Competition a navrhla pro projekt logo. To v mezinárodním hlasování získalo největší počet bodů, a stalo se tak oficiálním logem projektu.

Gratulujeme Zuzce a přejeme jí mnoho dalších uměleckých úspěchů.