2020/2021

První školní den

První školní den byl pro prvňáky na naší škole odlišný od ostatních let. Prvňáčci se svými rodiči dostavili na půdu MŠ a odtud si je po přivítání s paní ředitelkou, starostkou obce a třídní paní učitelkou odvedli patroni z řad žáků 9.třídy do 1.třídy ZŠ, kde se společně seznámili. Deváťáci se budou se svými svěřenci pravidelně setkávat a pomáhat jim v jejich prvním roce života na naší škole.

Výhra v mezinárodní soutěži

Je nám velikou ctí oznámit, že Zuzka Zelenková z 9. ročníku vyhrála mezinárodní soutěž. V rámci našeho projektu European Web Radio se (stejně jako žáci ze Španělska, Německa, Itálie a Portugalska) zúčastnila Logo Competition a navrhla pro projekt logo. To v mezinárodním hlasování získalo největší počet bodů, a stalo se tak oficiálním logem projektu.

Gratulujeme Zuzce a přejeme jí mnoho dalších uměleckých úspěchů.

 

Navštívili jsme divadlo

V rámci mimoškolních aktivit jsme se rozhodli kulturně vzdělávat, a proto část devátého ročníku navštívila Malé divadlo v Liberci. Jak známo, tato scéna je charakteristická novými a netradičně pojatými představeními, což hru, kterou jsme viděli, zcela charakterizuje.

Divadelní hra Syn řeší problémy dospívajícího chlapce, který se snaží vyrovnat s životními nástrahami. Tato tragédie nás místy téměř šokovala (zejména svým závěrem), nicméně velmi obohatila a donutila se zamyslet nad tím, jak řešit problémy a jak mluvit o svých pocitech.

Mgr.M.Linková

On-line výuka ve 3.B

Jak probíhá výuka u nás ve třídě? Ráno se pozdravíme a tím paní učitelka zjistí, jak nám fungují mikrofony, které během celé výuky potřebujeme. Na začátku hodiny většinou hrajeme on-line hru na procvičení učiva. V hodině používáme pracovní sešity, kartičky, tabulky a netradiční pomůcky pro zpestření výuky. Děti jsou šikovné a dokáží velmi pěkně spolupracovat. Nedílnou součástí výuky jsou únikové hry, které žáka motivují si procvičit učení zajímavou hrou. Jsme rádi, že se takto můžeme on-line vidět a být spolu, ale určitě se těšíme, až se uvidíme ve třídě!

Mgr.L.Rutová

 

Kolegiální podpora

Naše škola je již rok zapojena do projektu Evropské unie Kolegiální podpora. V rámci projektu zapojujeme metody Hejného matematiky do výuky matematiky na 2. stupni. Jeden z hlavních prvků je důraz na činnostní učení a manipulaci s pomůckami. Dnes si žáci 8. třídy vyzkoušeli odvození a ověření Pythagorovy věty pomocí pomůcek získaných z tohoto projektu. Petra Červenková

Předvánoční atmosféra ve 2.třídě

  Besídka v 1. třídě

Poslední den před vánoci děti z 1. třídy nazdobily stromeček zvířátkům, potom si ve škole uvařily čaj na zahřátí. Pod stromečkem ve třídě si rozdaly dárečky  a ochutnaly  exotického ovoce.

Mgr. H. Langová

1.třída tradice a zvyky

V předvánočním čase si děti povídaly o vánočních zvycích. Vyrobily si přáníčka, vrkoč z jablíčka, cukroví a popíjely při tom  dětský punč.

Mgr.H. Langová

Předvánoční čas ve 3. B

Předvánoční čas jsme věnovali činnostem, které souvisí s vánočními tradicemi. Zdobili jsme věnce a vyráběli přáníčka pro rodiče. Poslední vyučovací den jsme si uspořádali třídní besídku, na které jsme hráli různé hry, ochutnávali cukroví, dosyta se nabaštili popcornu a také jsme šli do lesa dát vánoční nadílku do krmelce zvířátkům. V závěrečné hodině jsme si zaprskali prskavkou a rozdali dárečky. Po zapálení 4 svíčky na adventním věnci jsme si slíbili, že se po prázdninách všichni ve zdraví sejdeme. Besídku jsme zakončili přípitkem na zdraví a popřáli si vzájemně mnoho štěstí do nového roku 2021. Také rodičům bych velice ráda popřála vše nejlepší do nového roku!

Všem hodně zdraví.                Lenka Rutová

Distanční výuka Tv

Tělesná výchova nám chybí. Paní učitelka  vymýšlí ale i jiné náhradní aktivity. Děti venčily, hrabaly listí, vynášely odpadky...aj. Na prezenční TV se chodilo na vycházky.

Mgr. M.Raabová

Distanční výuka matematiky v 6.třídě

V šesté třídě mají žáci ze čtyř hodin týdně tři hodiny online a jednu hodinu offline. V současné době se učíme učivo úhly a jde nám to moc dobře. Využíváme k učení pracovní sešit, online cvičení, internetové prostředí Kahoot, Quizlet, Quizizz, Khan Academy. Děti už si na toto prostředí zvykly a výuka je baví. Přesto se už všichni těšíme do školy.

Mgr.J.Bošková

Pracovní činnosti ve 3. B, distanční formou.

Hurá, napadl nový čerstvý sníh! Nápad na domácí úkol z pracovních činností byl hnedle na světě! Vytvořte ze sněhu podle své fantazie libovolné zvířátko. Po dopolední on-line výuce se děti zvesela pustily do zadaného úkolu, již odpoledne rodiče poslali fotografie povedených zvířátek. Mnohokrát děkuji rodičům za spolupráci a za zaslání fotografií.

 

Lenka Rutová

Hrátky na sněhu 2.třída

Konečně nám napadl sníh, a tak jsme si to pěkně užili :o) Stavěli jsme sněhuláky a zajezdili si na ježdíku.

Projekt - Pohádky ve 2.třídě

My, druháčci, jsme rádi, že se můžeme učit ve škole a povídat si a hrát s kamarády.  Společnými silami jsme si v rámci třídních projektů vytvořili tři pohádkové knížky

(O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE, O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH, O ČERVENÉ KARKULCE), které jsme sami ilustrovali. Podívejte se, jak se nám to povedlo :o)

2.třída - stavění z geometrických tvarů

2.třída - výroba valentýnských přáníček

2.třída se loučí se spolužačkou

Masopust v distanční výuce ve 3. B

V pracovních činnostech si děti vyrobily karnevalové masky a karneval můžeme zahájit online!

V současném slova smyslu je význam karnevalu obecný a nevázaný na určité období. Jde o taneční zábavy, hýření, lidové zábavy v maskách, maškarní bály. Nejznámějším tanečním karnevalem ve světě je karneval v Rio de Janeiru, dalším známým je v Santa Cruz de Tenerife.

L. Rutová