2020/2021

První školní den

První školní den byl pro prvňáky na naší škole odlišný od ostatních let. Prvňáčci se svými rodiči dostavili na půdu MŠ a odtud si je po přivítání s paní ředitelkou, starostkou obce a třídní paní učitelkou odvedli patroni z řad žáků 9.třídy do 1.třídy ZŠ, kde se společně seznámili. Deváťáci se budou se svými svěřenci pravidelně setkávat a pomáhat jim v jejich prvním roce života na naší škole.

Je nám velikou ctí oznámit, že Zuzka Zelenková z 9. ročníku vyhrála mezinárodní soutěž. V rámci našeho projektu European Web Radio se (stejně jako žáci ze Španělska, Německa, Itálie a Portugalska) zúčastnila Logo Competition a navrhla pro projekt logo. To v mezinárodním hlasování získalo největší počet bodů, a stalo se tak oficiálním logem projektu.

Gratulujeme Zuzce a přejeme jí mnoho dalších uměleckých úspěchů.

 

Navštívili jsme divadlo

V rámci mimoškolních aktivit jsme se rozhodli kulturně vzdělávat, a proto část devátého ročníku navštívila Malé divadlo v Liberci. Jak známo, tato scéna je charakteristická novými a netradičně pojatými představeními, což hru, kterou jsme viděli, zcela charakterizuje.

Divadelní hra Syn řeší problémy dospívajícího chlapce, který se snaží vyrovnat s životními nástrahami. Tato tragédie nás místy téměř šokovala (zejména svým závěrem), nicméně velmi obohatila a donutila se zamyslet nad tím, jak řešit problémy a jak mluvit o svých pocitech.

On-line výuka ve 3.B

Jak probíhá výuka u nás ve třídě? Ráno se pozdravíme a tím paní učitelka zjistí, jak nám fungují mikrofony, které během celé výuky potřebujeme. Na začátku hodiny většinou hrajeme on-line hru na procvičení učiva. V hodině používáme pracovní sešity, kartičky, tabulky a netradiční pomůcky pro zpestření výuky. Děti jsou šikovné a dokáží velmi pěkně spolupracovat. Nedílnou součástí výuky jsou únikové hry, které žáka motivují si procvičit učení zajímavou hrou. Jsme rádi, že se takto můžeme on-line vidět a být spolu, ale určitě se těšíme, až se uvidíme ve třídě!