Úvod Základní škola Projekty Kolegiální podpora

Kolegiální podpora

Zapojení do projektu kolegiální podpory
Naše škola zapojila do projektu Kolegiální podpory – společné cesty individuálního rozvoje pedagogů Součástí projektu je spolupráce vyučujících se zkušeným mentorem, který po dobu jednoho roku metodicky a didakticky pomáhá, inspiruje a doporučuje. Cílem projektu je zatraktivnit výuku a také zvýšit její kvalitu. Více informací naleznete na webových stránkách:  www.h-mat.cz/projekty/kolegialni-podpora.

Zpět na výpis

Pro klimatickou ŠUŽ:

Třída 6.A se zapojila do programu Škola pro udržitelný život ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. a s finanční podporou programu Active Citizens Fund v rámci projektu Mladí pro klima II a projektu "Rozvoj servisních projektů a lekcí pro udržitelnost v místě - Mladí mění místo a komunitu IV" podpořený z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Díky tomu přispějeme ke zmírňování dopadů klimatické změny. Aktivity projektu nás povedou k přijetí adaptačních a mitigačních opatření na místní úrovni. Výběr a realizace konkrétního opatření se bude dít ve spolupráci s místní samosprávou a komunitou.