Úvod Základní škola Projekty Finančně gramotná škola

Finančně gramotná škola

/getFile/id:6230/type:size3/Certifiká_bronz.png

Naše škola  získala bronzový certifikát Finančně gratmotné školy, který udílí společnost yourchance o.p.s. K získání certifikátu vedla téměř roční práce. V březnu 2019 jsme ve škole pořádali sérii přednášek pod záštitou akce Globel Money Week 2019. V srpnu se naše paní učitelky školily v tématech týkajících se finanční gramotnosti, jejich didaktiky a praktického začlenění do vyučovacích hodin. Posledním krokem byla rozsáhla analýza ŠVP z pohledu finanční gramotnosti. Našim cílem je dále v projektu pokračovat, finanční gramotnost lépe učit a tak mít finančně gramotné žáky, kteří budou úspěšní ve svých životech.

Zpět na výpis

Pro klimatickou ŠUŽ:

Třída 6.A se zapojila do programu Škola pro udržitelný život ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. a s finanční podporou programu Active Citizens Fund v rámci projektu Mladí pro klima II a projektu "Rozvoj servisních projektů a lekcí pro udržitelnost v místě - Mladí mění místo a komunitu IV" podpořený z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Díky tomu přispějeme ke zmírňování dopadů klimatické změny. Aktivity projektu nás povedou k přijetí adaptačních a mitigačních opatření na místní úrovni. Výběr a realizace konkrétního opatření se bude dít ve spolupráci s místní samosprávou a komunitou.