Úvod Základní škola Projekty Projekt Rekonstrukce a vybavení odborných učeben ZŠ Stráž nad Nisou

Projekt Rekonstrukce a vybavení odborných učeben ZŠ Stráž nad Nisou

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben ZŠ Stráž nad Nisou

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti základního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti.

Realizací projektu dojde k dispozičním úpravám ve 3. NP s cílem vybudovat multifunkční učebnu a k opravě střechy ZŠ Stráž nad Nisou. Současně dojde k vybavení odborných učeben – učebny cizích jazyků a multifunkční učebny.

 

 

 

Zpět na výpis

Pro klimatickou ŠUŽ:

Třída 6.A se zapojila do programu Škola pro udržitelný život ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. a s finanční podporou programu Active Citizens Fund v rámci projektu Mladí pro klima II a projektu "Rozvoj servisních projektů a lekcí pro udržitelnost v místě - Mladí mění místo a komunitu IV" podpořený z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Díky tomu přispějeme ke zmírňování dopadů klimatické změny. Aktivity projektu nás povedou k přijetí adaptačních a mitigačních opatření na místní úrovni. Výběr a realizace konkrétního opatření se bude dít ve spolupráci s místní samosprávou a komunitou.