Úvod Základní škola Projekty OP JAK UČENÍ NÁS BAVÍ

OP JAK UČENÍ NÁS BAVÍ

Učení nás baví
Reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0006673
je spolufinancován Evropskou unií.
Projektem Učení nás baví přispívá Základní škola a Mateřská škola, Stráž nad
Nisou, příspěvková organizace, k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a
inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového
vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání
pracovníků, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění
inovativních metod výuky.

 V rámci projektu získáváme personální podporu školního asistenta, školního speciálního pedagoga,  pedagogičtí pracovníci se vzdělávají v programu DVPP i v oblasti inkluze. Program se týká i inovativního vzdělávání žáků.

Zde plakát ke stažení :  Učení nás baví

 

Zpět na výpis

Pro klimatickou ŠUŽ:

Třída 6.A se zapojila do programu Škola pro udržitelný život ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. a s finanční podporou programu Active Citizens Fund v rámci projektu Mladí pro klima II a projektu "Rozvoj servisních projektů a lekcí pro udržitelnost v místě - Mladí mění místo a komunitu IV" podpořený z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Díky tomu přispějeme ke zmírňování dopadů klimatické změny. Aktivity projektu nás povedou k přijetí adaptačních a mitigačních opatření na místní úrovni. Výběr a realizace konkrétního opatření se bude dít ve spolupráci s místní samosprávou a komunitou.