Úvod Základní škola Projekty Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Naše škola je zapojena do programu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.  Je na něho poskytována finanční podpora EU.Prostředky jsou využity na odměňování pracovníků, kteří doučují žáky, kteří danou podporu potřebují. Cílem je doučit žáky potřebnou látku, která byla zameškána během koronavirového období a podporovat žáky ohrožené školním neúspěchem. Naše škola čerpá tyto prostředky i na doučování žáků cizinců v předmětu český jazyk, aby se mohli plně zapojit do výuky.

plakát ke stažení

Zpět na výpis

Pro klimatickou ŠUŽ:

Třída 6.A se zapojila do programu Škola pro udržitelný život ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. a s finanční podporou programu Active Citizens Fund v rámci projektu Mladí pro klima II a projektu "Rozvoj servisních projektů a lekcí pro udržitelnost v místě - Mladí mění místo a komunitu IV" podpořený z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Díky tomu přispějeme ke zmírňování dopadů klimatické změny. Aktivity projektu nás povedou k přijetí adaptačních a mitigačních opatření na místní úrovni. Výběr a realizace konkrétního opatření se bude dít ve spolupráci s místní samosprávou a komunitou.