Úvod Základní škola Projekty Erasmus+ 2019 - 2022

Erasmus+ 2019 - 2022

Erasmus+ 2019  - 2022

Základní škola je od roku 2019 zapojena do evropského programu Erasmus+. Projekt nese název Klimatická změna, což je také téma, kterému se žáci po celou dobu věnují.

Do programu je zapojeno šest škol, kromě té naší též školy z Německa, Španělska, Itálie, Rumunska a Švédska.

Vzhledem k nepříznivé situaci nemohli žáci zatím vyjet do zahraničí, přesto se jim daří úspěšně pracovat, a to on-line formou. Plní úkoly, vytváří prezentace, diskutují se zahraničními spolužáky, natáčejí videa, malují obrázky, zúčastňují se on-line přednášek.

 

Zpět na výpis

Pro klimatickou ŠUŽ:

Třída 6.A se zapojila do programu Škola pro udržitelný život ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. a s finanční podporou programu Active Citizens Fund v rámci projektu Mladí pro klima II a projektu "Rozvoj servisních projektů a lekcí pro udržitelnost v místě - Mladí mění místo a komunitu IV" podpořený z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Díky tomu přispějeme ke zmírňování dopadů klimatické změny. Aktivity projektu nás povedou k přijetí adaptačních a mitigačních opatření na místní úrovni. Výběr a realizace konkrétního opatření se bude dít ve spolupráci s místní samosprávou a komunitou.