Úvod Základní škola Projekty Projekty 4. třídy

Projekty 4. třídy

Projekty 4. třídy

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ

Pro žáky 4. ročníku je v letošním školním roce připraven celoroční projekt nazvaný VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ (neboli zajímavosti z domova i ze světa). Žákům se tak nabídne pohled do různých oblastí (historie, vynálezů, největší rekordů….). Děti mohou využívat stávajících znalostí, ale zároveň budou využívat různých informačních zdrojů (encyklopedií, internetu…případně nápovědy od rodičů) a naučí se nad získanými informacemi přemýšlet, zpracovávat je a dále je využívat. 

Pravidla…

Každý měsíc dostanou žáci 1 otázku. Soutěž bude probíhat od října do června. Každý, kdo odpoví správně ještě tentýž den, získá 3 body. Za správné odpovědi do druhého dne získává žák 2 body a od třetího dne do konce měsíce 1 bod. Tři nejlepší žáci (dle počtu získaných bodů) budou na konci školního roku odměněni.

 

FINANČNÍ GRAMOTNOST aneb NAUČME SE HOSPODAŘIT

Pro žáky 4. ročníku je připraven celoroční projekt z oblasti financí. Žákům se tak nabídne pohled do historie peněz i na současné trendy ve vývoji směny. Děti získají základní orientaci v problematice peněz. Postupně se pak v dalších ročnících (projekt bude navazovat) naučí  odpovědnosti při sestavování a spravování osobního rozpočtu. Pochopí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak se vypořádat s dluhy. V průběhu projektu se taktéž seznámí se základními tiskopisy, se kterými se člověk v běžném životě setkává, a získají přehled o běžně používaném finančním slovníku. Cílem našeho projektu nejsou „velké finance“, ale naučit děti …budoucí dospělé, vycházet s penězi v rámci svého rodinného rozpočtu a vyhnout se různým nástrahám.

Pravidla…

Každý měsíc se žáci, v rámci výuky, seznámí s tématem pro daný měsíc. Na konci výuky obdrží úkoly vztahující se k tomuto tématu. Každý, kdo odpoví správně ještě tentýž den, obdrží do svého měšce tři zlaté dukáty. Za správné odpovědi do druhého dne získává žák dva zlaté dukáty a od třetího dne do konce měsíce jeden zlatý dukát. Žák s největším počtem dukátů na konci školního roku se stává vítězem.

 

Velký malíř

V rámci hodin výtvarné výchovy se žáci 1. stupně (případně přizveme i žáky 2.stupně) zúčastní výtvarné soutěže nazvané „Velký malíř“. Téma bude aktuálně vyhlášeno na začátku soutěže. Nejprve proběhne třídní kolo, ve kterém mohou žáci  využít libovolnou techniku zpracování. Vítězové postoupí do školního kola s vyhlášením nového tématu. V tomto kole se žáci naučí používat suché pastely. Vítězové třídního (školního) kola se pak mohou zúčastnit soutěže „Zlatý štětec“, který každoročně pořádá ZŠ nám. Míru v Liberci.

 

Čtení prvňáčkům

I v tomto školním roce si žáci 4. třídy připraví zážitkové čtení pro prvňáčky. A jak se během svého prvního roku ve škole naučí číst prvňáčci? To pak na oplátku uslyší žáci 4. třídy na konci školního roku. Už se všichni moc těšíme.

 

Čtenářský strom

Největšího „čtenáře“ v 4. třídě poznáme z projektu „Čtenářský strom“. V hodinách literární výchovy vyprávějí žáci o svých přečtených knížkách (společně s rodiči, které jim čtou třeba před spaním) a odpovídají na dotazy svých spolužáků. Vzájemně se inspirují k přečtení (prohlížení) nějaké zajímavé knížky. Za každou přečtenou (prezentovanou) knihu si žáci připevní svůj lísteček, na který zpočátku nakreslí obrázek vystihující obsah knihy, později (až se naučí číst a psát) zaznamenají své jméno, název knihy, jméno autora do koruny stromu, který zdobí naši třídu. Na konci školního roku budou 3 žáci s největším počtem lístečků odměněni.

 

Ten umí to a ten zas tohle

Během tohoto školního roku se žáci 4. třídy zúčastní projektu „Ten umí to a ten zas tohle“. Každý může předvést v čem je dobrý, co umí, co rád dělá ve volném čase. Možná ani netušíme, čím nás mohou spolužáci mile překvapit. Vítězem tentokrát bude vlastně každý, kdo se projektu zúčastní. Těšíme se na to, co nás naučíte (učíme se jeden od druhého).

 

 

 

 

Zpět na výpis