Experimentář

Každý rok u nás pořádáme projektový den s názvem Experimentář – věda je zábava. Letos proběhl již jeho 5. ročník. Cílem tohoto dne je zaujmout děti technikou a přiblížit jim vědu. Každoročně je to den zaměřený na fyziku, chemii, matematiku a informatiku, což jsou zpravidla nepříliš oblíbené předměty. To chceme netradičními aktivitami změnit. V průběhu let se projektovém dnu podílelo mnoho odborníku a organizací, například Ing. Petr Kospach, radioamatér s volačkou OK2VEN, Ing. Jana Vitvarová, Ph.D., která dovezla robotickou ruku programovatelnou ve Scratchi, pan Radim Koutník, předvedl potápěčskou techniku, Dětská univerzita při Technické univerzitě v Liberci, která nám dovezla LEGO roboty.

Zpět na výpis

Pro klimatickou ŠUŽ:

Třída 6.A se zapojila do programu Škola pro udržitelný život ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. a s finanční podporou programu Active Citizens Fund v rámci projektu Mladí pro klima II a projektu "Rozvoj servisních projektů a lekcí pro udržitelnost v místě - Mladí mění místo a komunitu IV" podpořený z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Díky tomu přispějeme ke zmírňování dopadů klimatické změny. Aktivity projektu nás povedou k přijetí adaptačních a mitigačních opatření na místní úrovni. Výběr a realizace konkrétního opatření se bude dít ve spolupráci s místní samosprávou a komunitou.