Úvod Základní škola Projekty Výuka vedená rodilým mluvčím

Výuka vedená rodilým mluvčím

Již několik roků obohacují výuku anglického jazyka na druhém stupni naší školy rodilí mluvčí z jazykové školy Swallow. Do hodin přinášejí autenticitu a s ohledem na to, že vyučovací jazyk je jejich mateřským jazykem, také jiný přístup. Žáci se musí více soustředit, aby jim lépe porozuměli a vyzkouší si v praxi dorozumívání se s cizincem. Mohou si procvičovat slovní zásobu a gramatiku, kterou se naučili v hodinách angličtiny a mít radost, že ta námaha byla k něčemu dobrá.

Zpět na výpis

Pro klimatickou ŠUŽ:

Třída 6.A se zapojila do programu Škola pro udržitelný život ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. a s finanční podporou programu Active Citizens Fund v rámci projektu Mladí pro klima II a projektu "Rozvoj servisních projektů a lekcí pro udržitelnost v místě - Mladí mění místo a komunitu IV" podpořený z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Díky tomu přispějeme ke zmírňování dopadů klimatické změny. Aktivity projektu nás povedou k přijetí adaptačních a mitigačních opatření na místní úrovni. Výběr a realizace konkrétního opatření se bude dít ve spolupráci s místní samosprávou a komunitou.