Erasmus+

Erasmus+ je program Evropské unie realizovaný v letech 2014 – 2020 (přičemž navazuje na předchozí programy a zároveň je schválený již program nový, který bude po roce 2020 pokračovat) a jeho cílem je podpora spolupráce a mobility ve všech sférách vzdělávání.

V praxi to znamená, že prostřednictvím platforem (či na základě předchozí spolupráce) se seznámí učitelé z různých zemí EU (případně zemí přidružených – to je ono „plus“ v názvu), kteří chtějí, aby jejich školy spolupracovaly. Budoucí partneři následně sepíší tzv. „projekt“ a žádají o schválení v jedné ze zúčastněných zemí. Pokud je žádosti vyhověno, školy začnou spolupracovat, realizovat společně úkoly, které si stanoví, žáci a učitelé se navštěvují a všichni dohromady tvoří tým, jehož heslo je (a je zcela jedno, jaké téma má onen konkrétní projekt) – spolupracujme, pomáhejme si a podporujme se!

Obecně tedy dochází k bourání bariér mezi národy. Žáci zlepšují své jazykové dovednosti, práci s informačními technologiemi a nacházejí přátele za hranicemi. Ze své osobní zkušenosti vím, že tato přátelství mohou trvat roky.

Naše škola je zapojena do programu v letech 2018 – 2020. Našimi partnery jsou školy z Německa, Itálie, Portugalska a Španělska. Na podzim roku 2017 zveřejnila kolegyně Lia z Itálie svůj nápad věnovat se technologiím, konkrétně rádiu – jeho funkci a využití. Tento nápad byl oceněn a výše popsanými cestami se utvořila naše skupina. Její zástupci se v lednu 2018 v Itálii sešli a společně žádost o projekt sepsali. O schválení jsme žádali v Německu. Znamená to tedy, že Německo je hlavní země našeho programu, tj. země koordinátorská, a její zástupce, kolega Heiko, je řídícím prvkem celé naší práce.

Projekt k velké radosti zúčastněných byl schválen, a tak se rozjela naše spolupráce. Snažíme se zapojit co největší počet dětí. Chceme, aby se naše cíle dotkly takového množství žáků, jak jen je to možné. Skupina, která se Erasmu+ věnuje nejvíce, se pravidelně každé úterý schází.

Zhotovené práce sdílíme přes platformu eTwinning. Jedná se o Evropskou unií podporovanou a zabezpečenou platformu, které představuje on-line třídu. Veškeré naše podcasty, obrázky, fotky, videa, komentáře vkládáme sem a máme z nich radost. Velmi ráda bych napsala: „Navštivte naši eTwinningovou stránku a pokochejte se!“. Napsat to ale nemohu, právě proto, že se jedná o odkaz zaheslovaný a přístup do něj mají jen ti, kteří usilovně pracují na jeho zlepšování. Ještě jinými slovy – ti, kteří se účastní, vidí práce svých kamarádů a kolegů a můžou si být jisti, že jejich dílo zůstane jen jejich a že jim ho nikdo nebude kazit, spamovat a zneužívat ho.

V rámci našeho projektu jsme v říjnu vyrazili do italského Terama a následně, i s rodiči, udělali zhodnocení této cesty. Pokud Vás naše cesta do Itálie zajímá, není nic jednoduššího, než si otevřít naši fotogalerii, či si přečíst Strážžáka, nebo občasník města Stráž nad Nisou.

Těšíme se na další spolupráci a v únoru vyráží další skupina, tentokrát do německého Bremerhavenu.

Zpět na výpis

Pro klimatickou ŠUŽ:

Třída 6.A se zapojila do programu Škola pro udržitelný život ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. a s finanční podporou programu Active Citizens Fund v rámci projektu Mladí pro klima II a projektu "Rozvoj servisních projektů a lekcí pro udržitelnost v místě - Mladí mění místo a komunitu IV" podpořený z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Díky tomu přispějeme ke zmírňování dopadů klimatické změny. Aktivity projektu nás povedou k přijetí adaptačních a mitigačních opatření na místní úrovni. Výběr a realizace konkrétního opatření se bude dít ve spolupráci s místní samosprávou a komunitou.