Úvod Aktuality Návrat do školy od 25.5.

Návrat do školy od 25.5.

škola

Vážení rodiče,

díky Vaší vstřícnosti se nám podařilo vytvořit skupiny žáků z původních tříd a budou je vyučovat kmenové třídní učitelky. Aby se zamezilo shlukování žáků před školou, budou začátky a konce vyučování posunuty, a to 1. třída od 7:30 do 11:00, 2. A od 7:40 do 11:20, 2. B od 7:50 do 11:30, 3. třída od 8:00 do 11:40, 4. třída od 8:10 do 11:50, 5. třída od 8:20 do 12:20. Po vyučování navazuje oběd ve školní jídelně.

Žáci budou přicházet do školy se zakrytými ústy, před školou budou stát v dvoumetrových rozestupech. U vchodu jim bude měřena teplota, poskytnuta dezinfekce rukou a poté se odeberou do třídy. Boty a svrchníky se žáci svlékají před třídou. Bylo by vhodné dát dětem textilní sáček na obuv. Každý žák musí s sebou přinést 2 roušky, sáček, čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, které je ke stažení níže.

Po vyučování budou děti buď odcházet samy, nebo si je převezmou paní vychovatelky a asistentky a odvedou si je do tříd nebo na zahradu. Protože máme celkem 4 odpolední skupinky, můžeme využívat zahradu školní družiny, základní školy nebo mateřské školy. O konkrétním místě budete informováni na plánku, který bude viset na prosklených dveřích u jídelny.

Pokud se u žáka projeví známky onemocnění COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a rodiče budou kontaktováni s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. Podrobné informace o provozu škol do konce školního roku viz /getFile/id:8165/ochrana_zdravi_zs.pdf

 

Čestné prohlášení/getFile/id:8164/čestné_prohlášení.pdf

 

Zpět na výpis


Mgr. Jaroslava Bošková