Úvod Aktuality Pravidla pro hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí ve školním roce 2019/2020

Pravidla pro hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí ve školním roce 2019/2020

vysv

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Pokyn ředitelky školy

Na základě vyhlášky MŠMT 211/2020 ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 bude hodnocení výsledků žáka za výše uvedené období vycházet:

  1. z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy, tj. do 10. 3. 2020
  2. pouze podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy
    • je třeba zohlednit snahu žáků o pravidelnou práci, odevzdávání úkolů, samostatnost při práci na dálku, četbu související s danými úkoly, portfolia prací žáků, zvládnutí technologií a pravidel při vzdělávání na dálku
  3. podpůrně z období, kdy se žáci účastnili vzdělávacích aktivit formou školních skupin, tj. od 25.5.
  4. podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Pravidla hodnocení uvedená ve školním řádu (a schválená školskou radou), která by byla v rozporu z výše uvedenými novými pravidly, se nepoužijí (například minimální počet známek).

V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití speciálních pravidel ve vyhlášce 221/2020 Sb., je nutné dodržet stávající platnou legislativu §52 odst. 3 školského zákona.

Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole.

Vysvědčení se vydává v posledním vyučovacím dnu druhého pololetí, tj. pátek 26. 6. 2020. Způsob a předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. Informace o konkrétním postupu budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Zkoušky a komisionální zkoušky

Pokud je žák vzděláván podle § 38, pro hodnocení žáka se koná komisionální přezkoušení podle běžných pravidel a vyhláška 211/2020Sb. ho nijak neupravuje.

Ve Stráži nad Nisou, dne 12. 5. 2020

Mgr. Jindřiška Trčálková

Zpět na výpis


Mgr. Jaroslava Bošková