Úvod Aktuality Vyjádření školy k plánované stávce 27.11.2023

Vyjádření školy k plánované stávce 27.11.2023

stav.jpg

Chápeme důvody, proč se některé školy zapojují do stávky vyhlášené na 27. 11. 2023, nicméně s ohledem na bezprostřední dopad, jaký by měla stávka na žáky a jejich zákonné zástupce, jsme se rozhodli do stávky nezapojit. Nepodpoření stávky dne 27. 11. 2023 však neznamená, že souhlasíme s aktuálními kroky vlády.

Vymezujeme se zejména proti:

  • snížení už tak ostudně nízkých mezd nepedagogických zaměstnanců a redukce jejich počtu
  • snížení počtu asistentů pedagoga a jejich mzdových prostředků
  • snížení prostředků na ostatní investiční náklady (hrazení učebních pomůcek, plaveckých kurzů atd.)
  • snížení počtu možných odučených hodin (PHmax), což by mělo za důsledek nedělení tříd na skupiny, které využíváme především v hodinách informatiky, cizích jazyků, fyziky, chemie a českého jazyka a matematiky v početných třídách prvního stupně a v 9. ročníku

 

Tyto plánované změny jsou v rozporu s naším chápáním kvalitní výuky a budoucnosti školství. Pokud opravdu vnímáme školství jako cestu k zlepšení budoucnosti nejen našich dětí, ale společnosti jako takové, tak nemůžeme akceptovat kroky, které nás mají posunout zpět. Návrhy ochromí školství ve všech nejpodstatnějších aspektech, jako je individualizace výuky, její modernizace a inkluze, kvalitní a zdravá strava, čistota a bezpečí v prostorách školy a jejím okolí.

 

Tým zaměstnanců ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou

Ve Stráži nad Nisou, 22. 11. 2023

 

Zpět na výpis