Úvod Aktuality Vyhlášení voleb do školské rady

Vyhlášení voleb do školské rady

ŠR.jpg

 Podle § 167 školského zákona 561/2004 Sb. se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje Školská rada. Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

V souladu s ustanovením §167 zákona č.561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  vyhlašuji volby do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Stráž nad Nisou, Majerova 138, 463 03, Stráž nad Nisou

Funkční období členů školské rady je tři roky.

- jednoho člena školské rady jmenuje zřizovatel;

- jednoho člena školské rady volí pedagogičtí pracovníci;

- jednoho člena rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci.

Termín a způsob voleb do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků:

  1. Volba zástupců zákonných zástupců žáků se uskuteční 18. 9. 2023 vhozením volebního lístku do schránky školy označené ,, volby do ŠR“ umístěné při vchodu na 2.stupeň ZŠ Majerova 138 v době od 6:00 do 16:00 hod.
  2. Kandidatury na člena školské rady za zákonné zástupce je možno   uplatnit   do 14. 9. 2023 do 15:00 hod. v sekretariátu školy.   Kandidatura se uplatňuje písemně vyplněním příslušné kandidátní listiny, která je zde ke stažení nebo ji lze vyzvednout osobně na sekretariátu školy.
  3. Seznam kandidátů za zákonné zástupce žáků bude zveřejněn od 14. 9. 2023 na internetových stránkách školy a na úřední desce u vchodu do budovy školy. 15.9.2023 žáci dostanou pro rodiče volební lístky, volební lístky lze vyzvednout i v sekretariátu školy.
  4. Do školské rady se volí jeden zástupce zákonných zástupců žáků.

Vyhlášení výsledků voleb za zákonné zástupce nezletilých žáků:

- výsledky budou zveřejněny 19. 9. 2023 na webových stránkách a na úřední desce školy. Zvolení kandidáti budou kontaktováni ohledně termínu první společné schůzky.

Členy volební komise byly jmenovány:

Mgr. Jaroslava Bošková, Mgr. Marie Spurná, Veronika Skalská

Ve Stráži nad Nisou  dne 7. září 2023

Mgr. Jindřiška Trčálková, ředitelka školy 

Zpět na výpis