Úvod Aktuality Vysvětlení dezinformací

Vysvětlení dezinformací

dez.jpg

Vážení rodiče,

chtěli bychom uvést na pravou míru dezinformace, které se šíří prostřednictvím sociálních sítí, o výskytu parazitárních onemocnění na naší škole / vši, roupi, svrab/. Kdykoliv se ve škole vyskytne podobné onemocnění, je neprodleně kontaktována Krajská hygienická stanice a prostřednictvím elektronické žákovské knížky informováni rodiče a ve škole se postupuje v souladu s doporučeními KHS, včetně zvýšených nároků na hygienu prostor i dodržování hygienických pravidel zaměstnanci školy i žáky.

 Vši se na naší škole vůbec nevyskytly. Výskyt roupů se minulý měsíc týkal jediného žáka v souvislosti s plaveckým výcvikem, rodiče byli ihned informováni a děti zaléčeny.  A rovněž svrab byl zaznamenán u jediného žáka a rodiče byli rovněž hned informováni o výskytu i o povaze onemocnění a prevenci. Výskyt zvýšeného počtu tohoto parazitárního onemocnění byl mj. zaznamenán v celém Libereckém kraji.

Prosíme vás, abyste v případě jakýchkoliv pochyb kontaktovali přímo školu (třídní učitelku, vedení…),a informace si ověřili. Předejdeme tak šíření dezinformací a možným nedorozuměním.

Zpět na výpis