Úvod Aktuality Logická olympiáda 2019

Logická olympiáda 2019

Logická olympiáda 2019

Logická olympiáda 2019 – informace pro školy Vážená paní, vážený pane, rádi bychom pozvali Vás a hlavně žáky Vaší školy k účasti v soutěži Logická olympiáda pořádané Mensou ČR. V roce 2019 proběhne již 12. ročník této tradiční soutěže. Do soutěže se v roce 2018 zaregistrovalo 61 761 soutěžících z 3 007 škol z celé České republiky. Širokou paletu nejrůznějších soutěží pro žáky a studenty doplňuje unikátní soutěž Logická olympiáda, v níž o úspěchu rozhoduje logické uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku; namísto získaných znalostí a vědomostí. Na rozdíl od oborových soutěží nabízí Logická olympiáda úlohy nezávislé na úrovni vzdělání, a proto se mohou této soutěže účastnit děti a mládež od předškolního věku až po středoškoláky. Účast v soutěži je mimo jiné dalším ze způsobů, jak rozpoznat u dětí nadání a umožnit tak rozvoj jejich individuálních vloh. Soutěž je určena pro následující věkové kategorie soutěžících: Kategorie MŠ: děti předškolního věku Kategorie A1: žáci prvního ročníku základních škol (1. třída) Kategorie A2: žáci druhého ročníku základních škol (2. třída) Kategorie A: žáci 1. stupně základních škol (3.–5. třída) Kategorie B: žáci 2. stupně základních škol (6.–9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, tj. první dva ročníky u šestiletých gymnázií nebo první čtyři ročníky u osmiletých gymnázií) Kategorie C: studenti všech druhů středních škol v denním studiu, v případě víceletých gymnázií poslední 4 ročníky studia. Maximální věk studenta je omezen na 20 let. KAŽDÝ soutěžící se musí registrovat na www.logickaolympiada.cz. Pouze pod svým emailem, který slouží jako unikátní přihlašovací jméno, totiž může vyplnit online test základního kola. Registrace soutěžících z minulých let nejsou platné! Registrace soutěžících i učitelů probíhá od 1. srpna do 30. září 2019. Rádi bychom požádali především rodiče dětí mladších 15 let o spolupráci a pomoc s registrací, protože je potřeba, aby rodič či případně jiný zákonný zástupce souhlasil se zpracováním osobních údajů dětí pro účely soutěže. Uživatelský profil učitelům umožňuje přehled o přihlášených studentech i o jejich výsledcích v soutěži. Logická olympiáda probíhá pro kategorie A, B a C ve třech kolech. Pro kategorii MŠ, A1 a A2 probíhá soutěž jednokolově (základní kolo online) a výstupem bude informace o umístění/pořadí. Ve vybraných okresech budou pro nejlepší z kategorie MŠ organizována partnerem soutěže prezenční okresní kola. Základní kolo bude opět online – soutěžící se mohou připojit ve škole, doma, v knihovnách, zkrátka kdekoliv, kde je připojení k internetu. Základní kolo pro kategorii A – žáci prvního stupně ZŠ proběhne ve dnech 1. – 7. října 2019, kategorii B – žáci druhého stupně ZŠ proběhne ve dnech 8. – 14. října 2019, kategorii C – studenti SŠ proběhne ve dnech 15. – 21. října 2019 kategorii MŠ – děti předškolního věku proběhne ve dnech 22. – 28. října 2019 kategorii A1 a A2 – žáci první a druhé třídy ZŠ proběhne ve dnech 22. – 28. října 2019 Krajská kola pro kategorii A, B a C se uskuteční v pátek 1. listopadu 2019 v krajských městech a nejúspěšnější řešitelé postoupí do celorepublikového finále, které se bude konat 25. listopadu 2019 v Míčovně Pražského hradu. Dlouholetými generálními partnery soutěže jsou OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s. r. o. a Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s. r. o.: na osmiletém gymnáziu Open Gate společně studují děti z dětských domovů nebo z finančně znevýhodněných rodin s těmi, kterým školné platí rodiče. Je to díky Nadaci The Kellner Family Foundation, kterou nejen k tomuto účelu zřídili manželé Renáta a Petr Kellnerovi. Stipendium od nadace získalo již více než 330 gymnazistů Open Gate, přičemž 27 z nich je z dětského domova a 23 žije v pěstounské péči. Na Open Gate učíme tak, jak bychom se sami chtěli učit: interaktivně, v malém kolektivu, s důrazem na jazyky a osobní talent studentů. Studenti si mohou vybrat, zda Open Gate zakončí absolvováním celosvětově uznávané maturitní zkoušky International Bacalaureate (IB) a českou maturitní zkouškou. Nebo si zvolí jednu z těchto zkoušek. Více informací na www.opengate.cz. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace manželů Kellnerových, se věnuje především podpoře vzdělávání. Projekt Open Gate umožňuje studium na stejnojmenném osmiletém gymnáziu sociálně znevýhodněným studentům díky sociálním stipendiím. Dále nadace udílí granty z projektu Univerzity absolventům českých středních škol a gymnázií, aby mohli pokračovat ve vzdělávání na zahraničních i českých vysokých školách. Aby však české školství poskytovalo všem žákům vynikající vzdělání už od samého začátku, věnuje nadace pozornost i veřejným základním školám. Proto nadace iniciovala a financuje projekt Pomáháme školám k úspěchu, ze kterého poskytuje vybraným základním školám prostředky na to, aby si mohli jejich učitelé i vedení zvyšovat kvalifikaci a učit se nové metody výuky a měli více času věnovat se naplno svým žákům. Více informací na www.kellnerfoundation.cz. Více informací o soutěži naleznete na www.logickaolympiada.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se prosím na nás obraťte na e-mail info@logickaolympiada.cz, velmi rádi je zodpovíme. Těšíme se na naši spolupráci a přejeme Vašim žákům v soutěži mnoho úspěchů. S pozdravem tým Logické olympiády Mensa ČR

Zpět na výpis


Petra Červenková