Úvod Aktuality Informace k provozu škol od 3.5.2021

Informace k provozu škol od 3.5.2021

provoz.png

Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s rozhodnutím MŠMT nastupují od pondělí 3. května žáci 2. stupně k rotačnímu prezenčnímu vzdělávání. Od pondělí 3. května se do školy vrací v rotačním systému žáci 6. a 8. tříd. Sedmáci a deváťáci nadále pokračují v distančním vzdělávání. Devítky mají navíc příjímací zkoušky. V týdnu od 10. května se třídy vymění, do školy nastoupí žáci 7. a 9. tříd, šesťáci a osmáci budou doma na distančním vzdělávání.

V době distanční výuky zůstává rozvrh hodin stejný jako doposud.  Rozvrh hodin 

Koncové hodiny jsou uzpůsobeny tak, aby se žáci nepotkávali ve školní jídelně a byl zajištěn plynulý provoz a jsou časem odchodu na oběd. Odpolední vyučování je po obědě jako v běžném rozvrhu hodin. V příloze naleznete podrobné informace MŠMT k provozu škol od 3.5.2021  Informace k provozu

Testování žáků

Nedílnou součástí vzdělávacího procesu v prezenční podobě se pro příští týdny stane testování žáků. Tzv. neinvazivní antigenní Singclean testy probíhají u všech žáků 2. stupně v rozsahu dvou testů týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek v průběhu 1. vyučovací hodiny. Stejné testování probíhá také u žáků 1. stupně, kteří k prezenčnímu vzdělávání docházejí již tři týdny. Můžeme konstatovat, že dosavadní průběh testování je zcela bez potíží, což je jistě i zásluhou rodičů našich žáků. Děkujeme, že ať už si o testování myslíme cokoliv, přistupujeme k testování všichni konstruktivně. K samotnému průběhu testování testy Singclean nabízíme ke shlédnutí instruktážní video.

V případě, že by Vaše dítě z jakéhokoliv důvodu (návštěva lékaře, pozdní příchod do školy aj.) testování zmeškalo, proběhne u něho testování pod dohledem zaměstnance školy ihned po příchodu do školy.

Testování se nemusí účastnit děti, které již onemocnění Covid-19 prodělaly a neuplynulo více než 90 dnů od prvního testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce dítěte doložit třídnímu učiteli v podobě zprávy od lékaře nebo z laboratoře. Stejně tak se testu neúčastní ten, kdo doloží negativní výsledek PCR testu ne staršího než 48 hodin.

Žádáme všechny rodiče, v případě, že se u Vašeho dítěte objeví nevolnost a jiné zdravotní potíže, neposílejte své děti do školy. Velice si vážíme Vaší spolupráce.

Novinkou v celém testování je skutečnost, že žáci 1. stupně budou od 3. května testováni pouze jednou týdně vždy v pondělí v průběhu 1. vyučovací hodiny.

 

Nošení roušek a respirátorů

I přes negativní výsledek prodělaného testování je povinností všech žáků školy nosit po celou dobu pobytu ve škole na ústech alespoň chirurgickou roušku. Prosíme rodiče o přípravu alespoň dvou roušek na každý den.

Vážení rodiče,

Jsme rádi, že se nám do školy vracejí žáci a věříme, že i přes opatření, která nás do určité míry svazují, vše společně zvládneme.

Těšíme se na Vás :)

Zpět na výpis