Úvod Aktuality Recyklohraní

Recyklohraní

V rámci spolupráce na zpětném odběru elektrozařízení (projekt Recyklohraní), jsme v roce 2020 do systému odevzdali 65 kg vysloužilých elektrospotřebičů, které byly následně předány našim smluvním zpracovatelům. Ti elektroodpad zpracovali tak, že vrátili zpět do oběhu více než 90 % materiálu. Celý tento proces má samozřejmě dopady na životní prostředí – a to jak negativní, tak pozitivní. Vrácení materiálu do oběhu však především znamená úsporu primárních zdrojů – není například nutné těžit rudu pro získání železa, mědi, stříbra, nebo zlata. Dopady na životní prostředí jsou v takovém případě mnohonásobně vyšší. Třiďme dál! 

Zpět na výpis