9.třída Dresden

3.
12.
Úterý - Úterý

3.12.jede 9.třída s p.uč. Boškovou, Raabovou a Bestovou do Drážďan na vánoční trhy s procházkou adventním historickým centrem. Bližší informace podá tř.učitelka na EŽ.