Login

Aktuality

Workshopy Global Money Week 2019

Workshopy Global Money Week 2019

Global Money Week je světový týden vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti. Smyslem iniciativy je upozornit na nutnost výuky a osvojování si zdravých finančních návyků od útlého věku až do ...
Více informací

Ukliďme Česko

V sobotu 6. 4. se koná akce Ukliďme Česko. Sejdeme se u školy v 9.00 hodin. Akce bude trvat asi do 11,00 hodin. Rukavice a odpadkové pytle dostanete.

Hledáme uklízečku do MŠ

Přijmeme uklizečku na poloviční úvazek do mateřské školy - IHNED. Zájemci se hlaste v ředitelně základní školy, nebo telefonicky 482 731 428, 731 177 625, zs.straznnis@volny.cz

Absence vychovatelek ve školní družině

Prosíme rodiče, kteří si mohou zařídit, aby jejich děti v týdnu od 20. 3. - 26. 3. nenavštěvovaly školní družinu a mohli si zajistit hlídání jiným způsobem, byli bychom vám vděční. Máme nemocné dvě paní vychovatelky. Zároveň kdybyste někdo věděl o zástupu v družině, ozvěte se v ředitelně školy.

Soutěž nakladatelství Fraus: You are my hero!

Soutěž je určena jednotlivcům. Soutěže se mohou zúčastnit žáci 6. až 9. ročníků ZŠ. Vyhodnoceny budou 3 kategorie dle jazyků (angličtina, němčina, další cizí jazyky (FJ, RJ). V každé kategorii ...
Více informací

Strážžáček - jaro

V sekci školních časopisů si můžete přečíst nový Strážžáček na jaro 2019.

Projekt Erasmus+ pokračoval v Německu

Projekt Erasmus + pokračoval v Německu
Od 17. do 23. února proběhla další část projektu Erasmus +. Setkání vybraných žáků z pěti evropských zemí proběhlo tentokrát v německém městě Bremenhaven. ...
Více informací

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy se koná v pátek 26. 4. 2019 od 13.00 -17.00 hodin. Potřebné informace a dokumenty k vyplnění najdete v sekci zápis do 1. třídy.

Věda nás baví

Pokud hledáte pro své děti zajímavé letní tábory, můžete se podívat i zde: https://www.vedanasbavi.cz/primestske-tabory-uvod ...
Více informací

Přístup ke vzdělávacímu portálu Proškoly.cz

Portál Proškoly.cz nabízí ucelenou řadu výukových testů, sociometrických dotazníků, pracovních listů, kvízů a formulářů pro mateřské, základní a střední školy. Veškeré materiály jsou dostupné z ...
Více informací

Informace k portálu Infoabsolvent.cz

Naše žáky a jejich rodiče chceme informovat o existenci portálu infoabsolvent.cz. Infoabsolvent je informační systém obsahující vzdělávací nabídku středních škol, VŠ a VOŠ a související informace ...
Více informací

Platba školy v přírodě

Platbu za školu v přírodě (3 190,- Kč) posílejte prosím do konce března 2019 na účet školy 0986011389/0800 s variabilním symbolem 3242019, se jménem žáka a třídou. Bližší informace ke škole v ...
Více informací

Kontrola České školní inspekce

Koncem loňského roku proběhla na naší škole kontrola České školní inspekce, jejímž cílem bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní a mateřskou školou ...
Více informací

Kontakty

obrázek
Kontakty:

Vedení školy:
482 731 428
731 177 625

Sborovna 2.stupeň:
485 159 079

Sborovna 1.stupně:
724 260 388

Školní jídelna:
485 159 013

Školní družina:
739 082 353

Mateřská škola:
482 731 996
722 906 756
HOME Základní škola a mateřská škola Stráž nad Nisou