Login

Aktuality

Platba školy v přírodě

ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Platbu za školu v přírodě (3 190,- Kč ) posílejte prosím do konce března 2019 na účet školy 0986011389/0800 s variabilním symbolem 3242019, se jménem žáka a třídou. Bližší informace ke škole v přírodě na třídních schůzkách 25.4.2019.

Propouštění žáků ze ŠD

Na doporučení ČŠI je omlouvání a propouštění žáků ze školní družiny možné pouze na základě písemného sdělení, není možné přes SMS.

Příspěvek na obnovu kostela sv.Kateřiny

Při vánočním zpívání v kostele přispěli přítomní diváci částkou 4069,-Kč . K této částce jsme přidali výtěžek z vánočních dílniček a celkově naše škola přispěje na obnovu interiéru kostela sv.Kateřiny částkou 7000,-Kč.
Peníze budou předány arciděkanství v Liberci.

Den otevřených dveří

Den, kdy zůstávají dveře naší školy otevřené, aby rodiče našich žáků, a nejen oni, měli příležitost navštívit výuku, prohlédnout si školní prostory nebo hovořit s učiteli a vedením školy, se bude konat ve středu 13. 3. 2019 od 8.00 do 17.00.

Velký úspěch školního časopisu Strážžáček

Strážžáček získal na republikovém kole soutěže Školních časopisů roku 2018 hned 3 ceny: 
1. místo za nejlepší titulku,
2. místo za nejlepší obsah,
5. místo v kategorii časopisy základních škol 1. stupně. 
Tento krásný úspěch je především zásluhou paní učitelky Šárky Nováčkové a paní ředitelky Jindřišky Trčálkové. Gratulujeme a také Vám děkujeme, že se škole tímto způsobem věnujete!

 

Chraňme naše děti

Vážení rodiče, prosíme Vás v zájmu zdraví dětí, abyste nenechávali puštěné motory svých automobilů při parkování u školy, abyste nestáli s automobilem před školou déle, než je nezbytně nutné, případně abyste parkovali dál, např. u tělocvičny nebo na náměstí. Děkujeme.

Kontakty

obrázek
Kontakty:

Vedení školy:
482 731 428
731 177 625

Sborovna 2.stupeň:
485 159 079

Sborovna 1.stupně:
724 260 388

Školní jídelna:
485 159 013

Školní družina:
739 082 353

Mateřská škola:
482 731 996
722 906 756
HOME Základní škola a mateřská škola Stráž nad Nisou